Vormingen Code, Expertisecentrum Thomas More

Vormingen Code, Expertisecentrum Thomas More Bij deze willen wij enkele vormingen rond dyslexie en dyscalculie, en ADHD en ASS in de kijker zetten. Info en inschrijvingen op de website: www.code.thomasmore.be Het vormingsaanbod richt zich voornamelijk tot hulpverleners (psychologen, logopedisten, orthopedagogen, CLB-medewerkers, psychiaters, …), leerkrachten en beleidsadviseurs. 23-10-2014: Recente wetenschappelijke inzichten in dyscalculie 23-10-2014: Recente wetenschappelijke …

Continue reading ‘Vormingen Code, Expertisecentrum Thomas More’ »