Groepsaankoop WISC-V

WISC-V “Tour de Flandre” (Annemie Bos & Mark Schittekatte – voorjaar 2018)

U kan hier de powerpoint-presentaties bekijken

download

NIEUWS: Uitgever Pearson garandeert de kwaliteit (ivm. inhoudsvaliditeit, betrouwbaarheid & normen) bij de Vlaamse WISC-V groepsaankoop; voor meer info klik hier.

Geachte,

Dit bericht bevat informatie over de groepsaankoop van de nieuwe versie van de WISC.
Opgelet: de uiterste inschrijfdatum voor deze groepsaankoop is 26 november.

De Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP) is de penhouder voor een groepsaankoop van de nieuwe versie van de WISC, nl de WISC V.
De VVSP werkt hiervoor samen met het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD), de VCLB-service en de Federatie van Vlaamse Centra voor Ambulante Revalidatie.
Door de krachten te bundelen konden wij een scherpe prijs onderhandelen voor een groepsaankoop.

Deze groepsaankoop is niet beperkt tot CLB’s en CAR’s. Elke organisatie of privépersoon kan meedoen aan de groepsaankoop en bestellen onder dezelfde voorwaarden.

Patrick Lancksweerdt
Voorzitter VVSP

Prijssetting

De uitgeverij Pearson doet zelf een voorverkoop van de WISC V, met toebehoren. Dit aanbod kan u vinden op hun de website: http://www.pearsonclinical.be/tests/onderwijs/wisc-v-nl-introductie-aanbieding-2017

U kan daar zien dat er een uitzonderlijk aanbod is, dat loopt tot eind december 2017. Voor één set betaalt u een introductieprijs van 1.995,00 € (of 2.413,95 € BTW inclusief)
Vanaf januari eindigt hun introductie-aanbod en komt de prijs per set op 2.475,00 € (of 2994,75 € BTW inclusief).

Met de uitgeverij Pearson hebben wij een uitzonderlijke introductieprijs bedongen, onder bepaalde voorwaarden. Daarbij kunnen wij u een prijs aanbieden van 2.200,00 € (BTW inclusief).
Deze omvat een kostprijs van 1.795.50 € (2.172.56 € BTW inclusief) + 27.44 € administratiekosten.
Even een overzicht:

Aanbod Totale prijs per set (BTW incl.)
Introductie Pearson (tot 31.12.2017) 2.413,95 €
Reguliere prijs Pearson (vanaf 01.01.2018) 2.994,75 €
Eenmalig aanbod VVSP (tot 26.11.2017) 2.200,00 €

Via de groepsaankoop bespaart u dus per set 200 € t.o.v. de introductieprijs en 790 € voor de reguliere prijs vanaf januari 2018.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze groepsaankoop zijn de volgende:
Aan de kant van VVSP:
– De groepsaankoop gaat enkel door indien we een voldoende aantal bestellingen kunnen plaatsen
– De bestelling bij Pearson moet gebeuren ten laatste op 26 november
– De bestelling is ondeelbaar: bij elke aankoop gaat het over één complete set, 1 jaar licentie Q-interactive en 5 jaar onbeperkte scoring Q-global (zie bovenstaande hyperlink voor meer info)
– VVSP staat als enige in voor de administratieve afhandeling (bestelling en facturatie) en rekent daarvoor een administratieve kost aan, die ondeelbaar is in de prijs per set.
– VVSP is enkel betrokken bij de eenmalige groepsaankoop. VVSP doet dus geen naverkoop, noch dienstverlening die niet behoort tot de groepsaankoop.
Aan de kant van Pearson:
– Pearson staat in voor de levering van de aangekochte exemplaren op vijf verdeelpunten in Vlaanderen (één per provincie). De verdeling van de sets zal doorgaan in de loop van januari-februari van 2018.
– Pearson staat borg voor de kwaliteitsgaranties bij de bevoegde fora (Kwaliteitscentrum voor diagnostiek in Vlaanderen en COTAN in Nederland).
De procedures voor kwaliteitsbeoordeling moeten nog opstarten (in december) en zullen enkele maanden in beslag nemen. De uitgeverij staat garant dat zij eventuele problemen zullen oplossen in de loop van 2018 zonder bijkomende kosten.

Concrete bestelling

Hierna vindt u een bestelbon. Deze bestelbon dient u in te vullen en zo vlug mogelijk te mailen naar volgend adres: vvsp.wisc@gmail.com
De inschrijving is enkel geldig mits handtekening van de verantwoordelijke.

Bestelbon WISC-V

Bij VVSP kon men reeds in de loop van mei/juni rechtstreeks bestellen. Aangezien er nu een concrete prijssetting is, moet, ook wie al besteld heeft, onderstaand formulier terug invullen.

Na ontvangst van uw bestelling zal u van VVSP een factuur ontvangen. Deze factuur dient betaald te zijn minstens één week voorafgaand aan de levering.

Levering

In de loop van januari/februari zullen de leveringen gebeuren.
Dit zal gecombineerd zijn met een nascholingsmoment, waarbij de ontwerpers van de nieuwe WISC V toelichting zullen geven bij de psychometrische kenmerken en het gebruik van de test. De licentie voor Q-interactive zal op dat ogenblik nog niet actief zijn. Voor het gebruik wachten we nog af wat de gevolgen zijn voor een gestandaardiseerde testafname.

De planning van deze nascholing en levering is nog volop bezig. Iedereen kan deze nascholing volgen. Wie deelnam aan de groepsaankoop zal rechtstreeks een uitnodiging ontvangen, waarbij men meteen de aangekochte sets die dag kan meenemen. VVSP vraagt hiervoor een inschrijvingsgeld van 15 € per persoon. Maar hierover volgt later nog meer nieuws.

Wij willen er ook op wijzen dat op 19 april 2018 in de VCLB-koepel een nascholingsmoment doorgaat over handelingsgericht diagnosticeren vanuit het CHC-model met de WISC V
Deze nascholing heeft dus een andere invalshoek en is aanvullend op de introductie van de test zelf.

Vacature VCLB De Wissel

VCLB De Wissel – Antwerpen heeft in het schooljaar 2017-2018 meerdere werkvolumes psycho-pedagogisch consulent vrij (50%, 60%, 80 %, 100%). Het betreft zowel opdrachten voor een gans schooljaar als vervangingsopdrachten. Het takenpakket varieert afhankelijk van de job. De uitvalsbasis varieert van Ekeren/Merksem over Deurne naar Hoboken. Voor meer informatie mag contact opgenomen worden met Martine Jacobs via het nr. 03 542 21 55, 03 640 38 90 of Martine.Jacobs@vclbdewisselantwerpen.be

VVSP-studiedag ‘Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context’

VVSP-studiedag op woensdag 8 februari 2017
‘Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context’

Een sleutel naar onderwijs en zorg op maat van elk kind

Diagnostiek gericht op kind én context kan diagnostici, begeleiders, leraren, ouders en andere betrokkenen helpen om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van kinderen en jongeren. Goede diagnostiek kan helpen om passend onderwijs en redelijke aanpassingen vorm te geven. Het procesmodel van handelingsgerichte diagnostiek biedt daarbij een houvast. Maar ook vakinhoudelijke kennis is noodzakelijk. Veel meer dan vakgenoten op de tweede of derde lijn van de gezondheidszorg, moet een begeleider in onderwijs up-to-date wetenschappelijke kennis hebben over zéér uiteenlopende hulpvragen.

Deze studiedag, georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context, helpt diagnostici en begeleiders daarbij.

Gerenommeerde experten uit Nederland en Vlaanderen bespreken de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied en de implicaties daarvan voor diagnostiek en interventies. De studiedag wordt afgesloten met een panelgesprek over de rol van diagnostiek in het realiseren van onderwijs en zorg op maat voor elk kind.

U kan hier enkele foto-impressies van deze studiedag bekijken

download

 

GarantDatum

Woensdag 8 februari 2017

Organisator

Vlaamse Vereniging voor School Psychologie (VVSP), in samenwerking met Thomas More, KU Leuven en Universiteit van Amsterdam

Locatie

Thomas More Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen.

Programma

8.45 u Onthaal met koffie, mogelijkheid tot bezoek infostanden uitgeverijen
9.30 u Welkomstwoord Patrick Lancksweerdt, VVSP
9.45 u Introductie op de studiedag en het handboek: Karine Verschueren (KU Leuven) en Helma Koomen (Universiteit van Amsterdam)
10 u Keynote: Handelingsgerichte diagnostiek in 2017: kansen en uitdagingen in praktijk en beleid door Noëlle Pameijer (schoolpsycholoog) en Hugo Van de Veire (VCLB Gent)
11 u Koffiepauze
11.30 u – 13 u Keuze uit vier parallelle sessies

Sessie 1
Rekenen (Hans van Luit, Universiteit Utrecht)
Lezen (Pol Ghesquière, KU Leuven & Aryan van der Leij, UvA)

Sessie 2
Motivatie (Nathalie Aelterman, U Gent)
Zelfconcept (Sofie Wouters, KU Leuven)

Sessie 3
Leervermogen (Wilma Resing, Universiteit Leiden)
Begaafde leerlingen (Maartje Wijnekus & Marianne Pluymakers, Universiteit van Amsterdam)

Sessie 4
Opvoeding en gezin (Hilde Colpin, KU leuven & Gisleen Rauws, KU Leuven en VCLB De Wissel)
Relaties tussen kinderen op school (Anouk van Dijk & Bram Orobio de Castro, Universiteit Utrecht)

13-13.45 u Middagpauze
13.45-15.15 u Keuze uit vier parallelle sessies

Sessie 1
Aandachtsprocessen (Dieter Baeyens, KU Leuven)
Executieve functies (Dieter Baeyens, KU Leuven en Mariëtte Huizinga, Vrije Universiteit Amsterdam)

Sessie 2
Taalontwikkeling en taalproblemen (Marjolijn van Weerdenburg, Radboud Universiteit Nijmegen)
Allochtone leerlingen (Fons Van de Vijver, Universiteit van Tilburg, Mark Schittekatte, & Johnny Fontaine, U Gent)

Sessie 3
Intelligentie (Wilma Resing, Universiteit Leiden)
Leerlingen met een licht verstandelijke beperking (Albert Ponsioen, Lucertis, & Bea Maes, KU Leuven)

Sessie 4
Didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten (Mirella van Minderhout, Bureau Mind)
Interacties tussen leerkrachten en individuele leerlingen (Jantine Spilt, KU Leuven)

15.25 u Panelgesprek: “Diagnostiek: een sleutel naar onderwijs en zorg op maat van elk kind?”
16.15 u Einde

Deelnameprijs

Eventueel extra!! Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context (Redactie: Karine Verschueren & Helma Koomen) aan 25 euro (18 hoofdstukken, 385 blz., winkelprijs: 34.90 €).

Studiedagprijs, inclusief koffie en lunch

VVSP-leden (excl. boek): 50 €
VVSP-leden (incl. boek): 75 €
Niet VVSP-leden (excl. boek): 70 €
Niet VVSP-leden (incl. boek): 95 €
Studenten (excl. boek): 25 €
Studenten (incl. boek): 50 €

Doelpubliek

De studiedag richt zich op: (school)psychologen, (ortho)pedagogen en bachelors die werkzaam zijn in de leerlingenbegeleiding (CLB, schoolbegeleidingsdiensten) en in het gewoon of buitengewoon/speciaal onderwijs, psychologen en pedagogen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, jeugdartsen, schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, en zorgverantwoordelijken die, in samenwerking met diagnostici, instaan voor een onderdeel van het diagnostisch proces of voor de implementatie van handelingsadviezen. Zowel basisonderwijs als secundair/voortgezet onderwijs komen aan bod.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Inschrijving is pas geldig na betaling via overschrijving.
Registratie voor de parallelsessies in volgorde van betaling tot de zalen volzet zijn!

Bereikbaarheid

  • Met het openbaar vervoer
    De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor uw persoonlijke routeplanning kunt u terecht op de website van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/routeplanner.

Routebeschrijving vanaf station Antwerpen-Berchem:
Neem tram nr 4 (richting Silsburg-Hoboken, perron 13) tot aan halte ‘Hemel’, daarna ongeveer 10 minuten stappen tot Molenstraat 8.
Voor meer details over deze route Klik hier

Routebeschrijving vanaf station Antwerpen-Centraal:
Er zijn verschillende tram, premetro- en busverbindingen tot aan haltes ‘Lange Leemstraat’ of  ‘Kasteelplein’, daarna ongeveer 10 à 15 minuten stappen tot Molenstraat 8.

Voor meer details over deze route Klik hier

Routebeschrijving vanaf station Antwerpen-Zuid:
Neem tram nr 24 (richting Schoonselhof-Silsburg) of bussen met nummers 1, 13 of 500 tot aan haltes ‘Bestorming’ of ‘Hemel’ of ‘Kasteelplein’, daarna ongeveer 10 minuten stappen tot Molenstraat 8.
Voor meer details over deze route Klik hier

  • Met de wagen
    Er is geen parkeermogelijkheid op Campus Sanderus. In de buurt van de campus is parkeren betalend. Voor meer informatie over parkeren in Antwerpen verwijzen we u graag door naar de parkeerwebsite van Stad Antwerpen.
  • Met de fiets
    Er is toegang tot de fietsenstalling in de kelder aan de ingang langs de Molenstraat.

Handboek over ontwikkelingsstoornissen

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen biedt een handig overzicht van de (neurobiologische) ontwikkelingsstoornissen volgens de indeling en criteria van de recente DSM-5: verstandelijke-ontwikkelingsstoornis, communicatiestoornissen, ASS, ADHD, leerstoornissen, DCD, en ticstoornissen. Er wordt gestreefd naar voldoende theoretische diepgang, gecombineerd met praktische handvaten voor professionals en ouders/leerkrachten.

Na de inleidende hoofdstukken met de basisbegrippen, belicht de auteur per hoofdstuk telkens een ontwikkelingsstoornis. Daarbij gaat ze vanuit de meest recente wetenschappelijke inzichten in op de kenmerkende eigenschappen, het diagnostische proces met classificatiecriteria en specifieke instrumenten, en de voornaamste ‘evidence based’ begeleidingsopties. Er is ook aandacht voor secundaire problemen en voor het samen optreden van een ontwikkelingsstoornis met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen kan gebruikt worden als handboek in alle opleidingen die aandacht besteden aan de ontwikkelingsstoornissen. Het is echter ook geschikt als naslagwerk voor iedereen die beroepshalve met ontwikkelingsstoornissen wordt geconfronteerd. Daarnaast kan het een hulp betekenen voor familieleden van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, die de problematiek beter willen leren begrijpen maar binnen de populaire literatuur qua theorie op hun honger blijven zitten.

Meer info en bestellen:
https://www.acco.be/nl-be/items/9789462927438/Wijzer-in-ontwikkelingsstoornissen

VVSP-studiedag “Neuropsychologie in schoolcontext”

banner

Studiedag VVSP (Vlaamse Vereniging voor SchoolPsychologie)

banner_tekstVrijdag 18 maart 2016, 10 – 16 u

Locatie: Vormingscentrum Guislain, Gent

U kan hier de presentaties downloaden en enkele foto-impressies van deze studiedag bekijken

download

Op het programma:

9u30 Ontvangst
10u Verwelkoming door de VVSP voorzitter, dhr. P. Lancksweerdt
Moderator Mevr. N. Hermans (Thomas More)
10u15 Prof. E. Thiery – School neuropsychologie en het begeleiden van de leerling met een bemoeilijkte ontwikkeling van de executieve functies
11u20 Prof. D. Baeyens – Ontwikkeling en kwaliteit van executieve functies: de (schoolse) omgeving aan zet?
13u30 Mevr. M. Craeynest & K. Omey – www.howtotest.be: een digitaal platform voor de neuropsychologische testpraktijk
14u35 Prof. C. Lafosse – De kracht van een ‘growth’ mindset bij leerling, ouder, leerkracht en deskundige
15u45 Afsluitende receptie

Ons doelpubliek:

zijn voornamelijk CLB-ers, maar ook andere zorgverleners die werken met leerlingen, zijn erg welkom! Een voldoende basiskennis van psychologie is aangewezen om deze studiedag op een vlotte manier te kunnen meevolgen.

Deelname prijzen:

Inbegrepen: Koffie & koeken bij ontvangst, walking broodjeslunch & eventuele deelname aan de afsluitende receptie!
VVSP-leden: 50 €
Niet VVSP-leden: 70 €
Studenten: 25 €

arrows-hand-clear-pointer-downDE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN.

Inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 11 maart 2016 of als het maximum aantal deelnemers (200) is bereikt.

De sprekers, met korte inhoud van hun presentatie:

Evert Thiery

Prof. dr. Evert Thiery is neuropsychiater (UGent).  Hij doceert aan de interuniversitaire Postacademische Vorming Klinische Neuropsychologie (UGent – VUB – KUL) en aan het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam).  Hij leidt een gedragsneurologisch en neuropsychologisch georiënteerde Consultatie te Gent.
Hij is past president van de Belgische Vereniging voor Neurologie en actueel vice president van de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie.
Zijn wetenschappelijke bijdragen in boeken en zijn publicaties als auteur of co-auteur in nationale en internationale tijdschriften handelen hoofdzakelijk over gedragsneurologische en neuropsychologische themata. In het bijzonder over de sleutelpositie van de neuropsychologie halfweg de neurobiologie en de neuropsychiatrische diagnostiek en therapie.
Als ondervoorzitter van Twins stuurt hij mee het internationaal befaamde Tweelingenregister EFPTS.  In het kader hiervan verricht hij nature/nurture research over neurocognitieve, psycho-affectieve en algemeen epidemiologische aspecten bij monozygote en dizygote tweelingen.
Hij verricht ook onderzoek naar de geheugenontwikkeling in school neuro-psychologisch perspectief en hij investigeert samen met Prof. dr. Catherine Derom en Prof. dr. Jim van Os het aandeel van erfelijkheid en omgeving op de lateralisatie en op de neurocognitieve ontwikkeling.

School neuropsychologie en het begeleiden van de leerling met een bemoeilijkte ontwikkeling van de executieve functies
De neuropsychologie bestudeert de relatie tussen hersenfunctie en cognitie, emotie en gedrag. Steeds wordt getracht een beter inzicht te verwerven hoe specifieke hersenstructuren menselijk gedrag realiseren en hoe dit teloorgaat bij een aangeboren of verworven ontwikkelingsstoornis of bij een hersenbeschadiging.
Door de erkenning dat problemen met leren en gedrag ook in een onderwijscontext moeten begrepen worden vanuit een genetische en/of omgevingsbepaalde problematiek heeft de neuropsychologie haar intrede gedaan in de schoolomgeving. Er is langzamerhand een wetenschappelijk ondersteunde tak binnen het neuro-psychologisch werkveld ontstaan, de school neuropsychologie, met concrete implicaties naar behandeling, begeleiding en een transdisciplinaire aanpak toe.

Daarbij verdienen kinderen en jongeren die bemoeilijkt evolueren door beperkingen van de executieve functies bijzondere aandacht.
De executieve functies maken het de leerling mogelijk complex gedrag en in het bijzonder nieuwe leerstof aan te leren en toe te passen waardoor het hem/haar mogelijk wordt automatisch en routinematig gedrag af te wisselen met nieuw, probleemoplossend en creatief gedrag.
De executieve functies kunnen op stoornisniveau tekortschieten, wat alsdan erg storend en lang aanhoudend is evenals een gericht therapeutisch aanbod vergt.
Er zijn ook heel wat kinderen en jongeren bij wie de beperkingen min ernstig aanwezig zijn al dan niet verweven met andere ontwikkelingsproblemen.

Deze lichte tot matige executieve beperkingen moeten als leerhinderende factor herkend worden om adequaat te worden aangepakt. CLB en school spelen daarbij een cruciale rol.
Met kennis van zake kan vaak door lichte aanpassingen van het leeraanbod heel wat ten goede worden bereikt. Hierop wordt concreet in het laatste deel van de voordacht ingegaan.

Dieter Baeyens

Prof. Dr. Dieter Baeyens is als klinisch psycholoog verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven. Zijn onderzoeksfocus ligt op interventies bij ADHD en ASS in de hulpverlenings- en onderwijscontext.

Ontwikkeling en kwaliteit van executieve functies: de (schoolse) omgeving aan zet?
Executieve functies (EFs) verwijzen naar een set van cognitieve functies die instaan voor functionele gedachten en gedragingen om toekomstige doelen te bereiken. EFs spelen dan ook een centrale rol in het schools presteren (bv. rekenen, lezen en spellen) en functioneren (bv. impulsbeheersing) van leerlingen. Omgekeerd worden verschillende stoornisbeelden (bv. ADHD) geassocieerd met executief disfunctioneren. Als gevolg hiervan wonnen (remediërende) gecomputeriseerde EF-trainingen pijlsnel aan populariteit. Onderzoeksgegevens bevestigen het belang van dergelijke EF-trainingen maar wijzen tegelijk ook op het gevaar van te hoge verwachtingen (bv. beperkte duurzaamheid en transfer van aangeleerde vaardigheden). In deze bijdrage bespreken we het multidimensionele EF-concept vanuit een ontwikkelings- en contextgericht perspectief. We gaan hierbij na of schoolse contextfactoren (voor specifieke leerlinggroepen) kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van EFs en welke specifieke subcomponenten van het EF-construct het schools presteren en functioneren voorspellen. Suggesties ter bijkomende ondersteuning van gecomputeriseerde EF-trainingen worden geformuleerd.

Miet Craeynest & Kathleen Omey

Miet Craeynest is klinisch psycholoog en doctor in de psychologische wetenschappen. Kathleen Omey is klinisch psycholoog, neuropsycholoog en psychotherapeut. Beiden zijn als lector verbonden aan de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Ze doceren er onder andere modules die betrekking hebben op (neuro)psychodiagnostiek en zijn respectievelijk projectleider en projectmedewerker van het PWO-project www.howtotest.be. E-mail: miet.craeynest@howest.be

www.howtotest.be: een digitaal platform voor de neuropsychologische testpraktijk
Neuropsychologische tests worden gebruikt in diverse sectoren van het psychologische werkveld. Onderzoek wijst echter uit dat de kwaliteit van de Vlaamse testpraktijk vaak bedroevend is. De meeste problemen hebben betrekking op het ontbreken van recente Vlaamse normen, een beperkte kennis van nieuw en degelijk testmateriaal, de hoge kostprijs van nieuwe tests, en een gebrek aan tijd om de standaardisatierichtlijnen correct te volgen.
Om aan deze problemen tegemoet te komen, ontwikkelden we een website. Ten eerste biedt die een overzicht van alle bestaande neuropsychologische tests. Ten tweede bevat de website een aantal online tools die het afnemen en scoren van een enkele veelgebruikte gratis tests vereenvoudigt. Ten derde worden door studenten en door professionals die de scoring tools gebruiken data verzameld, die vervolgens kunnen worden gebruikt voor normeringsonderzoek. Als laatste is er ook een forum aan de hand waarvan psychodiagnostici met elkaar kunnen communiceren over hun testgebruik en -ervaringen.

Christophe Lafosse

Christophe Lafosse, is Doctor in de Psychologie (PhD) met specialisatie in de Klinische Neuropsychologie. Hij is als Directeur Strategie en Wetenschappelijk Beleid en als klinisch neuropsycholoog verbonden aan het Revalidatieziekenhuis RevArte te Edegem. Hier is hij tevens Hoofd van de dienst Psychologie en Logopedie. Binnen het Revalidatieziekenhuis RevArte is hij medecoördinator van de Hersenletselkliniek. Als Gastprofessor is hij verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit Psychologie en Pedagogie), aan de Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen) en aan de Thomas More Hogeschool. Aan deze onderwijsinstellingen zijn er les- en onderzoeksopdrachten in het domein van de Klinische Neuropsychologie, Gedragsneurowetenschappen en Revalidatiepsychologie. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de Belgian Society for Neurorehabilitation (BSNR), de interuniversitaire Postacademische Opleiding Klinische Neuropsychologie en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP). Hij zit ook in de Raad van bestuur van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontopsychologie en in de Raad van Bestuur van Breinwijzer vzw. Recent kreeg hij ook de Jaarprijs voor Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

De kracht van een ‘growth’ mindset bij leerling, ouder, leerkracht en deskundige.
In het domein van de cognitieve neurowetenschappen geraken begrippen als neuroplasticiteit en connectoom stilaan ingeburgerd. Dit brengt onze opvattingen over de mogelijkheid tot veranderen, groeien en maakbaarheid onder de aandacht. Er is hier een duidelijke link naar het leren. Leerprestaties hangen niet enkel samen met cognitieve, maar ook met zogenaamde niet-cognitieve factoren, zoals het stellen van prestatiedoelen, attributies en opvattingen over de “maakbaarheid” van hun bekwaamheid en hun intelligentie.
Carol Dweck introduceerde de begrippen growth en fixed mindset. Mensen met een growth mindset geloven dat hun bekwaamheid kan groeien (door inspanning, herhaling, …) terwijl mensen met een fixed mindset er vanuit gaan dat hun bekwaamheid vast ligt. Welke mindset iemand heeft, beïnvloedt hoe iemand staat tegenover inspanning, falen, uitdaging en feedback. Vanuit iemands mindset ontspringen afgeleide gedachten in vele (schoolse) situaties die met leren te maken hebben. Bijvoorbeeld, “Ik zal maar doen alsof ik het begrijp, anders zien ze dat ik niet slim ben.” “Dit deel van wiskunde vind ik echt moeilijk. Dat betekent waarschijnlijk dat wiskunde toch niets voor meisjes is.” Dat betekent dat iemand vanuit zijn mindset eerder wel of niet in staat zal zijn om doelgericht gedrag vol te houden, wat nodig is om schoolse opdrachten af te werken. Iemands opvattingen over leren en bekwaamheid hebben een invloed op de leerstrategieën en de sociale vaardigheden die iemand in schoolse situaties inzet.
Het verband tussen mindset en cognitieve processen werd in verschillende studies onderzocht. Zo correleert iemands mindset met de corticale activiteit als reactie op feedback. En iemand met een fixed mindset zal na een moeilijke taak minder goed presteren op een test voor executieve functies.
Als de doelstelling van ons onderwijs is om kinderen te vormen tot jongvolwassenen die klaar zijn om levenslang te leren, dan is een goede mindset welkom. Gelukkig wijst onderzoek uit dat mindsets gewijzigd kunnen worden door interventies op verschillende leeftijden en in verschillende contexten. In deze uiteenzetting wordt het concept ‘mindset’ verder verduidelijkt en kritisch besproken.

Noortje Hermans

Neuro- en revalidatiepsychologe, is werkzaam als lector aan Thomas More te Antwerpen. Daarnaast is ze auteur van het boek ‘Breinzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel‘ (Academia Press, 2015).

locatie_Ghuislain_Vormingscentrum