VVSP-studiedag ‘Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context’

VVSP-studiedag op woensdag 8 februari 2017
‘Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context’

Een sleutel naar onderwijs en zorg op maat van elk kind

Diagnostiek gericht op kind én context kan diagnostici, begeleiders, leraren, ouders en andere betrokkenen helpen om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van kinderen en jongeren. Goede diagnostiek kan helpen om passend onderwijs en redelijke aanpassingen vorm te geven. Het procesmodel van handelingsgerichte diagnostiek biedt daarbij een houvast. Maar ook vakinhoudelijke kennis is noodzakelijk. Veel meer dan vakgenoten op de tweede of derde lijn van de gezondheidszorg, moet een begeleider in onderwijs up-to-date wetenschappelijke kennis hebben over zéér uiteenlopende hulpvragen.

Deze studiedag, georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context, helpt diagnostici en begeleiders daarbij.

Gerenommeerde experten uit Nederland en Vlaanderen bespreken de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied en de implicaties daarvan voor diagnostiek en interventies. De studiedag wordt afgesloten met een panelgesprek over de rol van diagnostiek in het realiseren van onderwijs en zorg op maat voor elk kind.

U kan hier enkele foto-impressies van deze studiedag bekijken

download

 

GarantDatum

Woensdag 8 februari 2017

Organisator

Vlaamse Vereniging voor School Psychologie (VVSP), in samenwerking met Thomas More, KU Leuven en Universiteit van Amsterdam

Locatie

Thomas More Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen.

Programma

8.45 u Onthaal met koffie, mogelijkheid tot bezoek infostanden uitgeverijen
9.30 u Welkomstwoord Patrick Lancksweerdt, VVSP
9.45 u Introductie op de studiedag en het handboek: Karine Verschueren (KU Leuven) en Helma Koomen (Universiteit van Amsterdam)
10 u Keynote: Handelingsgerichte diagnostiek in 2017: kansen en uitdagingen in praktijk en beleid door Noëlle Pameijer (schoolpsycholoog) en Hugo Van de Veire (VCLB Gent)
11 u Koffiepauze
11.30 u – 13 u Keuze uit vier parallelle sessies

Sessie 1
Rekenen (Hans van Luit, Universiteit Utrecht)
Lezen (Pol Ghesquière, KU Leuven & Aryan van der Leij, UvA)

Sessie 2
Motivatie (Nathalie Aelterman, U Gent)
Zelfconcept (Sofie Wouters, KU Leuven)

Sessie 3
Leervermogen (Wilma Resing, Universiteit Leiden)
Begaafde leerlingen (Maartje Wijnekus & Marianne Pluymakers, Universiteit van Amsterdam)

Sessie 4
Opvoeding en gezin (Hilde Colpin, KU leuven & Gisleen Rauws, KU Leuven en VCLB De Wissel)
Relaties tussen kinderen op school (Anouk van Dijk & Bram Orobio de Castro, Universiteit Utrecht)

13-13.45 u Middagpauze
13.45-15.15 u Keuze uit vier parallelle sessies

Sessie 1
Aandachtsprocessen (Dieter Baeyens, KU Leuven)
Executieve functies (Dieter Baeyens, KU Leuven en Mariëtte Huizinga, Vrije Universiteit Amsterdam)

Sessie 2
Taalontwikkeling en taalproblemen (Marjolijn van Weerdenburg, Radboud Universiteit Nijmegen)
Allochtone leerlingen (Fons Van de Vijver, Universiteit van Tilburg, Mark Schittekatte, & Johnny Fontaine, U Gent)

Sessie 3
Intelligentie (Wilma Resing, Universiteit Leiden)
Leerlingen met een licht verstandelijke beperking (Albert Ponsioen, Lucertis, & Bea Maes, KU Leuven)

Sessie 4
Didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten (Mirella van Minderhout, Bureau Mind)
Interacties tussen leerkrachten en individuele leerlingen (Jantine Spilt, KU Leuven)

15.25 u Panelgesprek: “Diagnostiek: een sleutel naar onderwijs en zorg op maat van elk kind?”
16.15 u Einde

Deelnameprijs

Eventueel extra!! Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context (Redactie: Karine Verschueren & Helma Koomen) aan 25 euro (18 hoofdstukken, 385 blz., winkelprijs: 34.90 €).

Studiedagprijs, inclusief koffie en lunch

VVSP-leden (excl. boek): 50 €
VVSP-leden (incl. boek): 75 €
Niet VVSP-leden (excl. boek): 70 €
Niet VVSP-leden (incl. boek): 95 €
Studenten (excl. boek): 25 €
Studenten (incl. boek): 50 €

Doelpubliek

De studiedag richt zich op: (school)psychologen, (ortho)pedagogen en bachelors die werkzaam zijn in de leerlingenbegeleiding (CLB, schoolbegeleidingsdiensten) en in het gewoon of buitengewoon/speciaal onderwijs, psychologen en pedagogen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, jeugdartsen, schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, en zorgverantwoordelijken die, in samenwerking met diagnostici, instaan voor een onderdeel van het diagnostisch proces of voor de implementatie van handelingsadviezen. Zowel basisonderwijs als secundair/voortgezet onderwijs komen aan bod.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Inschrijving is pas geldig na betaling via overschrijving.
Registratie voor de parallelsessies in volgorde van betaling tot de zalen volzet zijn!

Bereikbaarheid

 • Met het openbaar vervoer
  De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor uw persoonlijke routeplanning kunt u terecht op de website van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/routeplanner.

Routebeschrijving vanaf station Antwerpen-Berchem:
Neem tram nr 4 (richting Silsburg-Hoboken, perron 13) tot aan halte ‘Hemel’, daarna ongeveer 10 minuten stappen tot Molenstraat 8.
Voor meer details over deze route Klik hier

Routebeschrijving vanaf station Antwerpen-Centraal:
Er zijn verschillende tram, premetro- en busverbindingen tot aan haltes ‘Lange Leemstraat’ of  ‘Kasteelplein’, daarna ongeveer 10 à 15 minuten stappen tot Molenstraat 8.

Voor meer details over deze route Klik hier

Routebeschrijving vanaf station Antwerpen-Zuid:
Neem tram nr 24 (richting Schoonselhof-Silsburg) of bussen met nummers 1, 13 of 500 tot aan haltes ‘Bestorming’ of ‘Hemel’ of ‘Kasteelplein’, daarna ongeveer 10 minuten stappen tot Molenstraat 8.
Voor meer details over deze route Klik hier

 • Met de wagen
  Er is geen parkeermogelijkheid op Campus Sanderus. In de buurt van de campus is parkeren betalend. Voor meer informatie over parkeren in Antwerpen verwijzen we u graag door naar de parkeerwebsite van Stad Antwerpen.
 • Met de fiets
  Er is toegang tot de fietsenstalling in de kelder aan de ingang langs de Molenstraat.

Handboek over ontwikkelingsstoornissen

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen biedt een handig overzicht van de (neurobiologische) ontwikkelingsstoornissen volgens de indeling en criteria van de recente DSM-5: verstandelijke-ontwikkelingsstoornis, communicatiestoornissen, ASS, ADHD, leerstoornissen, DCD, en ticstoornissen. Er wordt gestreefd naar voldoende theoretische diepgang, gecombineerd met praktische handvaten voor professionals en ouders/leerkrachten.

Na de inleidende hoofdstukken met de basisbegrippen, belicht de auteur per hoofdstuk telkens een ontwikkelingsstoornis. Daarbij gaat ze vanuit de meest recente wetenschappelijke inzichten in op de kenmerkende eigenschappen, het diagnostische proces met classificatiecriteria en specifieke instrumenten, en de voornaamste ‘evidence based’ begeleidingsopties. Er is ook aandacht voor secundaire problemen en voor het samen optreden van een ontwikkelingsstoornis met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen kan gebruikt worden als handboek in alle opleidingen die aandacht besteden aan de ontwikkelingsstoornissen. Het is echter ook geschikt als naslagwerk voor iedereen die beroepshalve met ontwikkelingsstoornissen wordt geconfronteerd. Daarnaast kan het een hulp betekenen voor familieleden van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, die de problematiek beter willen leren begrijpen maar binnen de populaire literatuur qua theorie op hun honger blijven zitten.

Meer info en bestellen:
https://www.acco.be/nl-be/items/9789462927438/Wijzer-in-ontwikkelingsstoornissen

VVSP-studiedag “Neuropsychologie in schoolcontext”

banner

Studiedag VVSP (Vlaamse Vereniging voor SchoolPsychologie)

banner_tekstVrijdag 18 maart 2016, 10 – 16 u

Locatie: Vormingscentrum Guislain, Gent

U kan hier de presentaties downloaden en enkele foto-impressies van deze studiedag bekijken

download

Op het programma:

9u30 Ontvangst
10u Verwelkoming door de VVSP voorzitter, dhr. P. Lancksweerdt
Moderator Mevr. N. Hermans (Thomas More)
10u15 Prof. E. Thiery – School neuropsychologie en het begeleiden van de leerling met een bemoeilijkte ontwikkeling van de executieve functies
11u20 Prof. D. Baeyens – Ontwikkeling en kwaliteit van executieve functies: de (schoolse) omgeving aan zet?
13u30 Mevr. M. Craeynest & K. Omey – www.howtotest.be: een digitaal platform voor de neuropsychologische testpraktijk
14u35 Prof. C. Lafosse – De kracht van een ‘growth’ mindset bij leerling, ouder, leerkracht en deskundige
15u45 Afsluitende receptie

Ons doelpubliek:

zijn voornamelijk CLB-ers, maar ook andere zorgverleners die werken met leerlingen, zijn erg welkom! Een voldoende basiskennis van psychologie is aangewezen om deze studiedag op een vlotte manier te kunnen meevolgen.

Deelname prijzen:

Inbegrepen: Koffie & koeken bij ontvangst, walking broodjeslunch & eventuele deelname aan de afsluitende receptie!
VVSP-leden: 50 €
Niet VVSP-leden: 70 €
Studenten: 25 €

arrows-hand-clear-pointer-downDE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN.

Inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 11 maart 2016 of als het maximum aantal deelnemers (200) is bereikt.

De sprekers, met korte inhoud van hun presentatie:

Evert Thiery

Prof. dr. Evert Thiery is neuropsychiater (UGent).  Hij doceert aan de interuniversitaire Postacademische Vorming Klinische Neuropsychologie (UGent – VUB – KUL) en aan het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam).  Hij leidt een gedragsneurologisch en neuropsychologisch georiënteerde Consultatie te Gent.
Hij is past president van de Belgische Vereniging voor Neurologie en actueel vice president van de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie.
Zijn wetenschappelijke bijdragen in boeken en zijn publicaties als auteur of co-auteur in nationale en internationale tijdschriften handelen hoofdzakelijk over gedragsneurologische en neuropsychologische themata. In het bijzonder over de sleutelpositie van de neuropsychologie halfweg de neurobiologie en de neuropsychiatrische diagnostiek en therapie.
Als ondervoorzitter van Twins stuurt hij mee het internationaal befaamde Tweelingenregister EFPTS.  In het kader hiervan verricht hij nature/nurture research over neurocognitieve, psycho-affectieve en algemeen epidemiologische aspecten bij monozygote en dizygote tweelingen.
Hij verricht ook onderzoek naar de geheugenontwikkeling in school neuro-psychologisch perspectief en hij investigeert samen met Prof. dr. Catherine Derom en Prof. dr. Jim van Os het aandeel van erfelijkheid en omgeving op de lateralisatie en op de neurocognitieve ontwikkeling.

School neuropsychologie en het begeleiden van de leerling met een bemoeilijkte ontwikkeling van de executieve functies
De neuropsychologie bestudeert de relatie tussen hersenfunctie en cognitie, emotie en gedrag. Steeds wordt getracht een beter inzicht te verwerven hoe specifieke hersenstructuren menselijk gedrag realiseren en hoe dit teloorgaat bij een aangeboren of verworven ontwikkelingsstoornis of bij een hersenbeschadiging.
Door de erkenning dat problemen met leren en gedrag ook in een onderwijscontext moeten begrepen worden vanuit een genetische en/of omgevingsbepaalde problematiek heeft de neuropsychologie haar intrede gedaan in de schoolomgeving. Er is langzamerhand een wetenschappelijk ondersteunde tak binnen het neuro-psychologisch werkveld ontstaan, de school neuropsychologie, met concrete implicaties naar behandeling, begeleiding en een transdisciplinaire aanpak toe.

Daarbij verdienen kinderen en jongeren die bemoeilijkt evolueren door beperkingen van de executieve functies bijzondere aandacht.
De executieve functies maken het de leerling mogelijk complex gedrag en in het bijzonder nieuwe leerstof aan te leren en toe te passen waardoor het hem/haar mogelijk wordt automatisch en routinematig gedrag af te wisselen met nieuw, probleemoplossend en creatief gedrag.
De executieve functies kunnen op stoornisniveau tekortschieten, wat alsdan erg storend en lang aanhoudend is evenals een gericht therapeutisch aanbod vergt.
Er zijn ook heel wat kinderen en jongeren bij wie de beperkingen min ernstig aanwezig zijn al dan niet verweven met andere ontwikkelingsproblemen.

Deze lichte tot matige executieve beperkingen moeten als leerhinderende factor herkend worden om adequaat te worden aangepakt. CLB en school spelen daarbij een cruciale rol.
Met kennis van zake kan vaak door lichte aanpassingen van het leeraanbod heel wat ten goede worden bereikt. Hierop wordt concreet in het laatste deel van de voordacht ingegaan.

Dieter Baeyens

Prof. Dr. Dieter Baeyens is als klinisch psycholoog verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven. Zijn onderzoeksfocus ligt op interventies bij ADHD en ASS in de hulpverlenings- en onderwijscontext.

Ontwikkeling en kwaliteit van executieve functies: de (schoolse) omgeving aan zet?
Executieve functies (EFs) verwijzen naar een set van cognitieve functies die instaan voor functionele gedachten en gedragingen om toekomstige doelen te bereiken. EFs spelen dan ook een centrale rol in het schools presteren (bv. rekenen, lezen en spellen) en functioneren (bv. impulsbeheersing) van leerlingen. Omgekeerd worden verschillende stoornisbeelden (bv. ADHD) geassocieerd met executief disfunctioneren. Als gevolg hiervan wonnen (remediërende) gecomputeriseerde EF-trainingen pijlsnel aan populariteit. Onderzoeksgegevens bevestigen het belang van dergelijke EF-trainingen maar wijzen tegelijk ook op het gevaar van te hoge verwachtingen (bv. beperkte duurzaamheid en transfer van aangeleerde vaardigheden). In deze bijdrage bespreken we het multidimensionele EF-concept vanuit een ontwikkelings- en contextgericht perspectief. We gaan hierbij na of schoolse contextfactoren (voor specifieke leerlinggroepen) kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van EFs en welke specifieke subcomponenten van het EF-construct het schools presteren en functioneren voorspellen. Suggesties ter bijkomende ondersteuning van gecomputeriseerde EF-trainingen worden geformuleerd.

Miet Craeynest & Kathleen Omey

Miet Craeynest is klinisch psycholoog en doctor in de psychologische wetenschappen. Kathleen Omey is klinisch psycholoog, neuropsycholoog en psychotherapeut. Beiden zijn als lector verbonden aan de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Ze doceren er onder andere modules die betrekking hebben op (neuro)psychodiagnostiek en zijn respectievelijk projectleider en projectmedewerker van het PWO-project www.howtotest.be. E-mail: miet.craeynest@howest.be

www.howtotest.be: een digitaal platform voor de neuropsychologische testpraktijk
Neuropsychologische tests worden gebruikt in diverse sectoren van het psychologische werkveld. Onderzoek wijst echter uit dat de kwaliteit van de Vlaamse testpraktijk vaak bedroevend is. De meeste problemen hebben betrekking op het ontbreken van recente Vlaamse normen, een beperkte kennis van nieuw en degelijk testmateriaal, de hoge kostprijs van nieuwe tests, en een gebrek aan tijd om de standaardisatierichtlijnen correct te volgen.
Om aan deze problemen tegemoet te komen, ontwikkelden we een website. Ten eerste biedt die een overzicht van alle bestaande neuropsychologische tests. Ten tweede bevat de website een aantal online tools die het afnemen en scoren van een enkele veelgebruikte gratis tests vereenvoudigt. Ten derde worden door studenten en door professionals die de scoring tools gebruiken data verzameld, die vervolgens kunnen worden gebruikt voor normeringsonderzoek. Als laatste is er ook een forum aan de hand waarvan psychodiagnostici met elkaar kunnen communiceren over hun testgebruik en -ervaringen.

Christophe Lafosse

Christophe Lafosse, is Doctor in de Psychologie (PhD) met specialisatie in de Klinische Neuropsychologie. Hij is als Directeur Strategie en Wetenschappelijk Beleid en als klinisch neuropsycholoog verbonden aan het Revalidatieziekenhuis RevArte te Edegem. Hier is hij tevens Hoofd van de dienst Psychologie en Logopedie. Binnen het Revalidatieziekenhuis RevArte is hij medecoördinator van de Hersenletselkliniek. Als Gastprofessor is hij verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit Psychologie en Pedagogie), aan de Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen) en aan de Thomas More Hogeschool. Aan deze onderwijsinstellingen zijn er les- en onderzoeksopdrachten in het domein van de Klinische Neuropsychologie, Gedragsneurowetenschappen en Revalidatiepsychologie. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de Belgian Society for Neurorehabilitation (BSNR), de interuniversitaire Postacademische Opleiding Klinische Neuropsychologie en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP). Hij zit ook in de Raad van bestuur van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontopsychologie en in de Raad van Bestuur van Breinwijzer vzw. Recent kreeg hij ook de Jaarprijs voor Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

De kracht van een ‘growth’ mindset bij leerling, ouder, leerkracht en deskundige.
In het domein van de cognitieve neurowetenschappen geraken begrippen als neuroplasticiteit en connectoom stilaan ingeburgerd. Dit brengt onze opvattingen over de mogelijkheid tot veranderen, groeien en maakbaarheid onder de aandacht. Er is hier een duidelijke link naar het leren. Leerprestaties hangen niet enkel samen met cognitieve, maar ook met zogenaamde niet-cognitieve factoren, zoals het stellen van prestatiedoelen, attributies en opvattingen over de “maakbaarheid” van hun bekwaamheid en hun intelligentie.
Carol Dweck introduceerde de begrippen growth en fixed mindset. Mensen met een growth mindset geloven dat hun bekwaamheid kan groeien (door inspanning, herhaling, …) terwijl mensen met een fixed mindset er vanuit gaan dat hun bekwaamheid vast ligt. Welke mindset iemand heeft, beïnvloedt hoe iemand staat tegenover inspanning, falen, uitdaging en feedback. Vanuit iemands mindset ontspringen afgeleide gedachten in vele (schoolse) situaties die met leren te maken hebben. Bijvoorbeeld, “Ik zal maar doen alsof ik het begrijp, anders zien ze dat ik niet slim ben.” “Dit deel van wiskunde vind ik echt moeilijk. Dat betekent waarschijnlijk dat wiskunde toch niets voor meisjes is.” Dat betekent dat iemand vanuit zijn mindset eerder wel of niet in staat zal zijn om doelgericht gedrag vol te houden, wat nodig is om schoolse opdrachten af te werken. Iemands opvattingen over leren en bekwaamheid hebben een invloed op de leerstrategieën en de sociale vaardigheden die iemand in schoolse situaties inzet.
Het verband tussen mindset en cognitieve processen werd in verschillende studies onderzocht. Zo correleert iemands mindset met de corticale activiteit als reactie op feedback. En iemand met een fixed mindset zal na een moeilijke taak minder goed presteren op een test voor executieve functies.
Als de doelstelling van ons onderwijs is om kinderen te vormen tot jongvolwassenen die klaar zijn om levenslang te leren, dan is een goede mindset welkom. Gelukkig wijst onderzoek uit dat mindsets gewijzigd kunnen worden door interventies op verschillende leeftijden en in verschillende contexten. In deze uiteenzetting wordt het concept ‘mindset’ verder verduidelijkt en kritisch besproken.

Noortje Hermans

Neuro- en revalidatiepsychologe, is werkzaam als lector aan Thomas More te Antwerpen. Daarnaast is ze auteur van het boek ‘Breinzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel‘ (Academia Press, 2015).

locatie_Ghuislain_Vormingscentrum

Symposium Neurowetenschappen: Focus op aandacht! (20.03.2015)

Symposium Neurowetenschappen: Focus op aandacht! (20.03.2015)

Aandacht is een belangrijke executieve functie. Op het VWVJ-symposium van 20 maart zal aandacht zowel vanuit neurowetenschappelijke als klinische hoek worden benaderd en reikt ICF (International Classification of Functioning) ons een kader om na te gaan hoe kinderen met aandachtsstoornissen in de klas en thuis kunnen worden bijgestaan.

Prof. Evert Thiery, prof. Marina Danckaerts en A. Rietman verlenen hun medewerking.

Voor wie? Voor zorgverleners van verschillende disciplines (psychologen, orthopedagogen, therapeuten, artsen, verpleegkundigen) en uit diverse sectoren betrokken bij de zorg voor kinderen en jongeren

Programma en inschrijven? via http://www.vwvj.be/index.php?page=642

Aankondiging studiedag VVSP ‘Een stap vooruit’

Studiedag VVSP (Vlaamse Vereniging voor SchoolPsychologie)

meewerkende hogescholen, universiteiten en CLB-netten

meewerkende_partners

U kan hier de presentaties downloaden en enkele foto-impressies van deze studiedag bekijken

download

In samenwerking met het VFD (Vlaams Forum voor Diagnostiek
in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening
http://www.vfd-vzw.be)

Een stap vooruit

met diagnostiek als helpende hand voor leerling en begeleider in het studiekeuzeproces

Woensdag 19 november 2014

9.30 – 12.30 uur (scholen en CLB) en 13.30 – 16.00 uur (CLB)

Plaats: HOWEST, KORTRIJK  (Graaf Karel de Goedelaan 5)

Bereikbaarheid HOWEST Graaf Karel de Goedelaan

De studiekeuze is bij de overgang van de eerste naar de tweede graad SO een cruciaal moment in de onderwijsloopbaan van een leerling. Voor heel wat leerlingen verloopt dit keuzeproces vlot. Soms kunnen ze wat ondersteuning gebruiken, zoals een gesprek met de titularis of informatie over een studierichting. Voor sommige leerlingen is specifieke keuzehulp nodig.
Beter inzicht in het keuzeprobleem van de leerling is vaak een eerste stap om een complex of vastlopend keuzeproces vlot te trekken. Diagnostische instrumenten kunnen helpen om dit inzicht binnen een handelingsgericht traject op te bouwen. Een werkgroep stelde een batterij samen van OLB-vragenlijsten (OnderwijsLoopbaanBegeleiding) en nam die de voorbije schooljaren af in 34 Vlaamse scholen. De resultaten van dit onderzoek lichten we graag toe op de studiedag ‘Een stap vooruit‘.

voormiddag: voor scholen en CLB
OLB vandaag: keuzetaken en schooltaken
toelichting van de onderzoeksresultaten
namiddag: voor CLB-medewerkers
OLB in het CLB: begeleidingstaken
voorstelling diagnostische instrumenten

Het voorlopige programma:

 • 9.00: Ontvangst (met koffie)
 • 9.30: Welkomstwoord voorzitter VVSP  (Maria De Beuckeleer)
 • 9.35: Inleiding op het inhoudelijk thema  (Mark Schittekatte)
 • 9.45: OLB vandaag: het keuzeproces (Johan David & Lieve Dillen)
 • 10.05: OLB vandaag: toelichting van de onderzoeksresultaten en implicaties voor het onderwijs
   • 10.05: Studiekeuzes in het secundair onderwijs: mythes en feiten (Karine Verschueren & Veerle Briers)
   • 11.05: Pauze (met koffie)
   • 11.30:  Over willen, moeten, en kunnen: De rol van motivatie in studeren en studiekeuzeprocessen  (Maarten Vansteenkiste)

12.30 – 13.30: LUNCH

 • 13.30: OLB in het CLB: Keuzebegeleiding in HGW-perspectief (Johan David & Lieve Dillen) over vastlopende keuzes & keuzebegeleiding
 • 14.00 – 16.00: Voorstelling van de diagnostische instrumenten en handleidingen (Maarten Van Steenkiste, Bart Soenens, Karine Verschueren & Veerle Briers)
   • inhouden en link met OLB
   • kenmerken
   • gebruik
     • toelichting aan de hand van leerlingenprofielen
     • handleiding
     • aanbevelingen

De sprekers:

Mark Schittekatte werkt aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent als coördinator van het Testpracticum PPW. Hij coördineerde ook de voorbije 2 jaar het OLB-project. Zijn wetenschappelijk vakgebied betreft adaptatie van psychodiagnostische instrumenten. Zo leidde hij projecten rond de adaptatie van o.a. de WISC-III-NL, de DST-NL, Tedi-Math, TEA-Ch, CELF-IV, WPPSI-III, SRS en Vlaams onderzoek naar de CBCL. Hij is voorzitter van de BFP Commissie Psychodiagnostiek; Belgisch vertegenwoordiger in the Board of Assessment van EFPA en lid van de Raad van bestuur van het “Vlaams Forum voor Diagnostiek” (VFD) en de “Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie” (VVSP).

Johan David werkt op de koepel van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding – VCLB-koepel vzw. – en is daar verantwoordelijk voor het werkingsgebied onderwijsloopbaanbegeleiding.

Lieve Dillen werkt als medewerker onderwijsloopbaanbegeleiding voor de POC (Permanente Ondersteunings-cel) van de CLB van het GO!, en zij is lid van de werkgroep OLB diagnostiek.

Karine Verschueren is gewoon hoogleraar en coördinator van de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent van de KU Leuven. Zij geeft onderwijs over psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, begeleiding van keuzeprocessen, de organisatie van leerlingenzorg en ontwikkelingspsychologie. Haar onderzoek richt zich op de psychosociale en leerontwikkeling van kinderen en jongeren in de schoolse context en de determinanten eigen aan kind, thuis- en schoolomgeving. Speciale aandacht gaat naar de ontwikkeling van academische betrokkenheid en zelfconcept, evenals naar de rol van leerkracht-kind en peerinteracties in de schoolse ontwikkeling. Zij voert dit onderzoek in algemene populaties, alsook in specifieke doelgroepen, zoals begaafde leerlingen.

Veerle Briers is stafmedewerker psychodiagnostiek aan de KU Leuven in de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent. Zij begeleidt practica over psychodiagnostiek binnen de opleiding psychologie en werkt mee aan verschillende normeringsonderzoeken.

Maarten Vansteenkiste is hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent in de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheid-, en sociale psychologie. Hij heeft zich gespecialiseerd in de motivatiepsychologie, de tak van de psychologie die zich bezig houdt met de vraag “Waarom mensen doen wat ze doen?”. Hij onderzoekt de impact van de kwaliteit van motivatie op het psychosociaal functioneren en de rol van socialisatiefiguren in het voeden van optimale motivatie. Hij publiceerde al talrijke bijdrages over dit thema in diverse levensdomeinen, zoals onderwijs, werk(loosheid), psychotherapie en hulpverlening, sport, en opvoeding (zie www.vopspsy.ugent.be en www.selfdeterminationtheory.org). Samen met Bart Soenens schreef hij het studieboek ‘Vitamines van groei: Over de motiverende rol van ouders in de opvoeding’

Bart Soenens is hoofddocent aan de Vakgroep Ontwikkelings- Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie (Universiteit Gent). Hij studeerde psychologie aan de KULeuven en maakte er een doctoraat omtrent het opvoeden van adolescenten en de rol van ouderlijke psychologische controle in het bijzonder. Samen met Maarten Vansteenkiste doet hij, voornamelijk vanuit het perspectief van de Zelf-Determinatie Theorie, onderzoek naar de rol van ouders, leerkrachten, en andere socialisatiefiguren in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Andere onderzoeksinteresses zijn identiteitsontwikkeling, perfectionisme, racisme, en godsdienstpsychologie.

Vormingen Code, Expertisecentrum Thomas More

Vormingen Code, Expertisecentrum Thomas More

Bij deze willen wij enkele vormingen rond dyslexie en dyscalculie, en ADHD en ASS in de kijker zetten. Info en inschrijvingen op de website: www.code.thomasmore.be

Het vormingsaanbod richt zich voornamelijk tot hulpverleners (psychologen, logopedisten, orthopedagogen, CLB-medewerkers, psychiaters, …), leerkrachten en beleidsadviseurs.

23-10-2014: Recente wetenschappelijke inzichten in dyscalculie

23-10-2014: Recente wetenschappelijke inzichten in dyslexie

27-10-2014: Handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij kinderen en jongeren

31-10-2014: Handelingsgerichte diagnostiek van dyscalculie bij kinderen en jongeren

14-11-2014: Wijzer op weg. Studeren & dyslexie (reeks 1)

08-12-2014: Diagnostiek van ADHD bij (jong)volwassenen

12-02-2014: Studeren met ADHD en ASS in het secundair en hoger onderwijs

17-03-2014: Wijzer op weg. Studeren & dyslexie (reeks 2)

07-05-2014: Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen en jongeren