Lid worden

De V.V.S.P. telt leden in de C.L.B., scholen, M.P.I., C.G.G., R.V.A., V.D.A.B., bij de zelfstandige schoolpsychologen, vormings- en onderzoekscentra, universiteiten, hogescholen, … kortom, leden die actief zijn in de domeinen van het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychosociaal functioneren van jongeren.

Lid worden impliceert dat je je verbindt om de deontologische code van psychologen te respecteren.

Je wordt niet opgenomen in een publieke ledenlijst of in een brochure van de vereniging, overeenkomstig de GPDR-wetgeving.

De vereniging kent leden en toegetreden leden.

Leden zijn licentiaat/master in de psychologie en beantwoorden aan de voorwaarden van de B.F.P.

Toegetreden leden zijn alle personen in dezelfde context werkzaam (pedagogen, bachelors in de toegepaste psychologie,leerlingbegeleiders, (zorg)coördinatoren, …)

Lidgeld 2019:

als individu, als zelfstandige, als gepensioneerde € 110
als werkzoekende € 55
als pas afgestudeerde (tot 3 jaar) € 44
als partner van een VVSP-lid. € 85
groepslidmaatschap (min. 5 personen) € 85/persoon
als student in de opleiding (toegepaste) psychologie gratis
als toegetreden lid € 110

De VVSP respecteert uw privacy. Details vindt u op het einde van deze pagina.

Klik hier om in te schrijven als individu

Klik hier om in te schrijven als organisatie

Betaling.

Via overboeking maak je handmatig het te betalen bedrag over via uw eigen bank.
Dit kan op rekeningnummer BE32 4489 8096 1102 van de VVSP, Paul Gheskiere, Peter Benoitlaan 13, 8530 Harelbeke
Vermeld je naam of organisatie, lidgeld 2019.

Register GPDR

Welke persoonsgegevens houdt de VVSP  bij ? Naam en voornaam
Adres
Email
Telefoon en/of GSM-nummer
Betaling lidgeld of deelname aan activiteiten
Bankrekeningnummers
Foto’s en filmpjes met personen duidelijk in beeld
Algemene sfeerfoto’s, spontane groepsfoto’s
Evaluaties, uitslagen, prestaties
Functie in de organisatie
Doelstellingen. De gegevens worden gebruikt om Personen in te schrijven als lid of deelnemer
Personen te verzekeren
Personen praktisch en inhoudelijk via mail te informeren over de activiteiten waarvoor ze zich inschreven (gerechtvaardigd belang)
Personen uit te nodigen voor of te informeren over de volgende activiteit
Van wie krijgt de VVSP deze gegevens? Van de persoon zelf.
Aan welke externe organisatie of persoon worden deze gegevens meegedeeld ? Aan niemand
Met welke medewerkers worden de gegevens gedeeld? Welke verwerkers kunnen aan deze gegevens ? Bestuursleden en websitebeheerder
Hoe lang bewaart de VVSP deze gegevens ? De duur van het lidmaatschap
Bepaalde gegevens worden opgeslagen in het archief, namelijk ;

1.       Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, emailadres)

2.       Beeld- en/of klankopnames bij activiteiten

Hoe zijn de betrokkenen geïnformeerd over de manier waarop de VVSP  omgaat met deze gegevens? Via dit document
Wie heeft in de organisatie toegang tot de persoonsgegevens? Het Bestuur van de VVSP
Hoe beveiligt de VVSP deze gegevens ? Papieren documenten worden door de secretaris bewaard in een gesloten kast. Elektronische gegevens worden door de webmaster beheerd en kunnen alleen door hem aangepast worden Hij alleen beschikt over het wachtwoord om de website aan te passen. Op zijn computer is een virusscanner en firewall aanwezig.
Hoe kunnen de personen wiens gegevens bewaard worden hun rechten uitoefenen ? Personen die bepaalde rechten willen uitoefenen kunnen zich steeds richten tot de Voorzitter.

Als vzw. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke voor het naleven van de privacywetgeving VVSP:
Functie: Voorzitter
Naam: Patrick Lancksweerdt, p.a. C.L.B. Kattenstraat 65, 8800 Roeselare. 051 25 97 00
Patrick.lancksweerdt@clbroeselare.be