Lid worden

De V.V.S.P. telt leden in de C.L.B., scholen, M.P.I., C.G.G., R.V.A., V.D.A.B., bij de zelfstandige schoolpsychologen, vormings- en onderzoekscentra, universiteiten, hogescholen, … kortom, leden die actief zijn in de domeinen van het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychosociaal functioneren van jongeren.

De vereniging kent leden en geassocieerde leden.

Leden zijn licentiaat/master in de psychologie en beantwoorden aan de voorwaarden van de B.F.P.

Geassocieerde leden zijn alle andere personen in dezelfde context werkzaam.

Lidgeld:

Licentiaat/master in de psychologie
Zelfstandige (vanaf bijberoep)
Werkloos
Belangstellend (geen master)
Pas afgestudeerd (tot 3 jaar)
Gepensioneerd
Partner van lid  BFP/VVSP
Groep (vanaf 5)
110 €
110 €
55 €
110 €
44 €
110 €
85 €
85 €
Student in de opleiding (Toegepaste) Psychologie gratis

Om nieuw lid te worden van de VVSP: registreer je via de BFP-website

Was u in 2016 reeds lid, gebruik dan de link in uw BFP-mail van 23.12.2016

Klik hier indien je meer wenst te weten over

 • De voorwaarden…
 • Hoe je lid kunt worden …
 • De ledenvoordelen zoals
  • Kortingen bij vormingen
  • Kortingen bij uitgeverijen
  • Deontologische bijstand
  • Gratis advies en dienstverlening
  • Als eerste geïnformeerd

De B.F.P. staat garant voor een gestructureerde professionele vereniging die de belangen van psychologen bevordert en verdedigt. Zij vertegenwoordigt psychologen bij officiële instanties en de media, zowel op nationaal als op Europees niveau.