Raad van Bestuur

V.V.S.P. maakt deel uit van de sector “Educatieve Psychologie” binnen de B.F.P. en beoogt alle psychologen, die in een educatieve context actief zijn, te verenigen.

De sector educatieve Psychologie van de B.F.P. wordt voorgezeten door collega Patrick Lancksweerdt.

De B.F.P. staat garant voor een gestructureerde professionele vereniging die de belangen van psychologen bevordert en verdedigt. Zij vertegenwoordigt psychologen bij officiële instanties en de media zowel nationaal als op Europees niveau. Omdat de B.F.P.-psycholoog de deontologische code onderschrijft, kent de B.F.P. een kwaliteitslabel toe aan haar leden ten opzichte van de cliënten.

De vereniging vormt een V.Z.W. met in het bestuur volgende leden:

 

lid

Patrick Lancksweerdt

Voorzitter VVSP

Directeur Vrij CLB  Roeselare
E-mail: patrick.lancksweerdt at clbroeselare.be
lid

Patrick D’Oosterlinck

Ondervoorzitter VVSP

Directeur van Vrij CLB Deinze
Coördinerend directeur van de Vrije CLB van Oost-Vlaanderen
Bestuurslid van een aantal school- en welzijnsorganisaties
Lid psychologencommissie
E-mail: patrick.doosterlinck at vclbdeinze.be
lid

Maria De Beuckeleer

Erevoorzitter VVSP

Directeur op rust VCLB De Wissel Antwerpen
E-mail: maria.debeuckeleer at skynet.be
lid

Paul Gheskiere

Penningmeester VVSP en verantwoordelijke voor de ledenadministratie VVSP

Tevens lid van de Raad van Beheer van de BFP. Gewezen CLB-directeur en thans psycholoog in een zelfstandige praktijk voor adolescenten en volwassenen. Voorzitter van de Gezins- en Welzijnsraad Harelbeke. Bestuurslid van verschillende sociale organisaties.
Zelfstandige psychologenpraktijk.
E-mail : paul.gheskiere at telenet.be
lid

Leen Lietaert

secretaris VVSP

Lector Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen
E-mail : leen.lietaert at thomasmore.be
lid

Karine Verschueren

Gewoon hoogleraar, KU Leuven

Voorzitter Samenwerkingsverband KU Leuven –  Vrije CLB Koepel
Lid RvB Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD)
Lid Algemene Vergadering Vlaams   
Kwaliteitscentrum Diagnostiek
E-mail: karine.verschueren at ppw.kuleuven.be
lid

Mark Schittekatte

Coördinator Testpracticum, UGent

Coördinator van het Testpracticum PPW aan de UGent.
Docent in de postdoctorale opleidingen tot schoolpsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen (SPON) en Amsterdam (RINO).
Voorzitter Commissie Psychodiagnostiek BFP
Voorzitter Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD)
Belgisch vertegenwoordiger in de Board of Assessment van de European Federation of Psychologists Associations (EFPA)
lid van het EC van de European Association of Psychological Assessment (EAPA)
E-mail: Mark.Schittekatte at ugent.be
lid

Koen Ringoot

Directeur Leerwijzer

Lid van directiecomité BFP
E-mail : info at leerwijzer.be
lid

Lien Plasschaert

CVO Provincie Antwerpen (SLO en HBO5)    CVO Lethas Brussel (Specifieke Lerarenopleiding)

Lid Psychologencommissie
psychologe en pedagoge, lector in de Specifieke lerarenopleiding in het Volwassenenonderwijs (CVO Provincie Antwerpen en CVO Lethas Brussel)
Cursistenbegeleidster in SLO en de HBO5 opleidingen van het CVO Provincie Antwerpen van volwassen lerenden, werkzaam rond testing en begeleiding van leerstoornissen , faalangst, ADHD, autismespectrumstoornissen van lerende volwassenen, motivatie, studievaardigheden en studieplanning eveneens van lerende volwassenen , begeleiding van specifieke doelgroepen in de SLO en HBO5 opleidingen van het CVOProvincie Antwerpen: cursisten met een functiebeperking, of met een psychish /psychiatrisch probleem , een tijdelijk of langdurend ziekteproces.
E-mail: Lien.Plasschaert at telenet.be
lid

Ilse Ryckaert

Psychopedagogisch consulent, Vrij CLB Deinze

E-mail: ilse.ryckaert at vclbdeinze.be