Tijdelijke Teamverantwoordelijke/Psycholoog/Orthopedagoog

Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum erkend vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen. De kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Onze leefgroepen zijn verspreid over 9 locaties in de ruime regio Antwerpen.
Voor onze leefgroepen Wiezelo en Wiebis (Gooreind) en De Speling (Nijlen) zoeken we een (m/v):
TIJDELIJKE TEAMVERANTWOORDELIJKE/PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG (voltijds vervangingscontract)

Meer info