Groepsaankoop WISC-V

WISC-V “Tour de Flandre” (Annemie Bos & Mark Schittekatte – voorjaar 2018)

U kan hier de powerpoint-presentaties bekijken

download

NIEUWS: Uitgever Pearson garandeert de kwaliteit (ivm. inhoudsvaliditeit, betrouwbaarheid & normen) bij de Vlaamse WISC-V groepsaankoop; voor meer info klik hier.

Geachte,

Dit bericht bevat informatie over de groepsaankoop van de nieuwe versie van de WISC.
Opgelet: de uiterste inschrijfdatum voor deze groepsaankoop is 26 november.

De Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP) is de penhouder voor een groepsaankoop van de nieuwe versie van de WISC, nl de WISC V.
De VVSP werkt hiervoor samen met het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD), de VCLB-service en de Federatie van Vlaamse Centra voor Ambulante Revalidatie.
Door de krachten te bundelen konden wij een scherpe prijs onderhandelen voor een groepsaankoop.

Deze groepsaankoop is niet beperkt tot CLB’s en CAR’s. Elke organisatie of privépersoon kan meedoen aan de groepsaankoop en bestellen onder dezelfde voorwaarden.

Patrick Lancksweerdt
Voorzitter VVSP

Prijssetting

De uitgeverij Pearson doet zelf een voorverkoop van de WISC V, met toebehoren. Dit aanbod kan u vinden op hun de website: http://www.pearsonclinical.be/tests/onderwijs/wisc-v-nl-introductie-aanbieding-2017

U kan daar zien dat er een uitzonderlijk aanbod is, dat loopt tot eind december 2017. Voor één set betaalt u een introductieprijs van 1.995,00 € (of 2.413,95 € BTW inclusief)
Vanaf januari eindigt hun introductie-aanbod en komt de prijs per set op 2.475,00 € (of 2994,75 € BTW inclusief).

Met de uitgeverij Pearson hebben wij een uitzonderlijke introductieprijs bedongen, onder bepaalde voorwaarden. Daarbij kunnen wij u een prijs aanbieden van 2.200,00 € (BTW inclusief).
Deze omvat een kostprijs van 1.795.50 € (2.172.56 € BTW inclusief) + 27.44 € administratiekosten.
Even een overzicht:

Aanbod Totale prijs per set (BTW incl.)
Introductie Pearson (tot 31.12.2017) 2.413,95 €
Reguliere prijs Pearson (vanaf 01.01.2018) 2.994,75 €
Eenmalig aanbod VVSP (tot 26.11.2017) 2.200,00 €

Via de groepsaankoop bespaart u dus per set 200 € t.o.v. de introductieprijs en 790 € voor de reguliere prijs vanaf januari 2018.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze groepsaankoop zijn de volgende:
Aan de kant van VVSP:
– De groepsaankoop gaat enkel door indien we een voldoende aantal bestellingen kunnen plaatsen
– De bestelling bij Pearson moet gebeuren ten laatste op 26 november
– De bestelling is ondeelbaar: bij elke aankoop gaat het over één complete set, 1 jaar licentie Q-interactive en 5 jaar onbeperkte scoring Q-global (zie bovenstaande hyperlink voor meer info)
– VVSP staat als enige in voor de administratieve afhandeling (bestelling en facturatie) en rekent daarvoor een administratieve kost aan, die ondeelbaar is in de prijs per set.
– VVSP is enkel betrokken bij de eenmalige groepsaankoop. VVSP doet dus geen naverkoop, noch dienstverlening die niet behoort tot de groepsaankoop.
Aan de kant van Pearson:
– Pearson staat in voor de levering van de aangekochte exemplaren op vijf verdeelpunten in Vlaanderen (één per provincie). De verdeling van de sets zal doorgaan in de loop van januari-februari van 2018.
– Pearson staat borg voor de kwaliteitsgaranties bij de bevoegde fora (Kwaliteitscentrum voor diagnostiek in Vlaanderen en COTAN in Nederland).
De procedures voor kwaliteitsbeoordeling moeten nog opstarten (in december) en zullen enkele maanden in beslag nemen. De uitgeverij staat garant dat zij eventuele problemen zullen oplossen in de loop van 2018 zonder bijkomende kosten.

Concrete bestelling

Hierna vindt u een bestelbon. Deze bestelbon dient u in te vullen en zo vlug mogelijk te mailen naar volgend adres: vvsp.wisc@gmail.com
De inschrijving is enkel geldig mits handtekening van de verantwoordelijke.

Bestelbon WISC-V

Bij VVSP kon men reeds in de loop van mei/juni rechtstreeks bestellen. Aangezien er nu een concrete prijssetting is, moet, ook wie al besteld heeft, onderstaand formulier terug invullen.

Na ontvangst van uw bestelling zal u van VVSP een factuur ontvangen. Deze factuur dient betaald te zijn minstens één week voorafgaand aan de levering.

Levering

In de loop van januari/februari zullen de leveringen gebeuren.
Dit zal gecombineerd zijn met een nascholingsmoment, waarbij de ontwerpers van de nieuwe WISC V toelichting zullen geven bij de psychometrische kenmerken en het gebruik van de test. De licentie voor Q-interactive zal op dat ogenblik nog niet actief zijn. Voor het gebruik wachten we nog af wat de gevolgen zijn voor een gestandaardiseerde testafname.

De planning van deze nascholing en levering is nog volop bezig. Iedereen kan deze nascholing volgen. Wie deelnam aan de groepsaankoop zal rechtstreeks een uitnodiging ontvangen, waarbij men meteen de aangekochte sets die dag kan meenemen. VVSP vraagt hiervoor een inschrijvingsgeld van 15 € per persoon. Maar hierover volgt later nog meer nieuws.

Wij willen er ook op wijzen dat op 19 april 2018 in de VCLB-koepel een nascholingsmoment doorgaat over handelingsgericht diagnosticeren vanuit het CHC-model met de WISC V
Deze nascholing heeft dus een andere invalshoek en is aanvullend op de introductie van de test zelf.