Aankondiging studiedag VVSP ‘Een stap vooruit’

Studiedag VVSP (Vlaamse Vereniging voor SchoolPsychologie)

meewerkende hogescholen, universiteiten en CLB-netten

meewerkende_partners

U kan hier de presentaties downloaden en enkele foto-impressies van deze studiedag bekijken

download

In samenwerking met het VFD (Vlaams Forum voor Diagnostiek
in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening
http://www.vfd-vzw.be)

Een stap vooruit

met diagnostiek als helpende hand voor leerling en begeleider in het studiekeuzeproces

Woensdag 19 november 2014

9.30 – 12.30 uur (scholen en CLB) en 13.30 – 16.00 uur (CLB)

Plaats: HOWEST, KORTRIJK  (Graaf Karel de Goedelaan 5)

Bereikbaarheid HOWEST Graaf Karel de Goedelaan

De studiekeuze is bij de overgang van de eerste naar de tweede graad SO een cruciaal moment in de onderwijsloopbaan van een leerling. Voor heel wat leerlingen verloopt dit keuzeproces vlot. Soms kunnen ze wat ondersteuning gebruiken, zoals een gesprek met de titularis of informatie over een studierichting. Voor sommige leerlingen is specifieke keuzehulp nodig.
Beter inzicht in het keuzeprobleem van de leerling is vaak een eerste stap om een complex of vastlopend keuzeproces vlot te trekken. Diagnostische instrumenten kunnen helpen om dit inzicht binnen een handelingsgericht traject op te bouwen. Een werkgroep stelde een batterij samen van OLB-vragenlijsten (OnderwijsLoopbaanBegeleiding) en nam die de voorbije schooljaren af in 34 Vlaamse scholen. De resultaten van dit onderzoek lichten we graag toe op de studiedag ‘Een stap vooruit‘.

voormiddag: voor scholen en CLB
OLB vandaag: keuzetaken en schooltaken
toelichting van de onderzoeksresultaten
namiddag: voor CLB-medewerkers
OLB in het CLB: begeleidingstaken
voorstelling diagnostische instrumenten

Het voorlopige programma:

 • 9.00: Ontvangst (met koffie)
 • 9.30: Welkomstwoord voorzitter VVSP  (Maria De Beuckeleer)
 • 9.35: Inleiding op het inhoudelijk thema  (Mark Schittekatte)
 • 9.45: OLB vandaag: het keuzeproces (Johan David & Lieve Dillen)
 • 10.05: OLB vandaag: toelichting van de onderzoeksresultaten en implicaties voor het onderwijs
   • 10.05: Studiekeuzes in het secundair onderwijs: mythes en feiten (Karine Verschueren & Veerle Briers)
   • 11.05: Pauze (met koffie)
   • 11.30:  Over willen, moeten, en kunnen: De rol van motivatie in studeren en studiekeuzeprocessen  (Maarten Vansteenkiste)

12.30 – 13.30: LUNCH

 • 13.30: OLB in het CLB: Keuzebegeleiding in HGW-perspectief (Johan David & Lieve Dillen) over vastlopende keuzes & keuzebegeleiding
 • 14.00 – 16.00: Voorstelling van de diagnostische instrumenten en handleidingen (Maarten Van Steenkiste, Bart Soenens, Karine Verschueren & Veerle Briers)
   • inhouden en link met OLB
   • kenmerken
   • gebruik
     • toelichting aan de hand van leerlingenprofielen
     • handleiding
     • aanbevelingen

De sprekers:

Mark Schittekatte werkt aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent als coördinator van het Testpracticum PPW. Hij coördineerde ook de voorbije 2 jaar het OLB-project. Zijn wetenschappelijk vakgebied betreft adaptatie van psychodiagnostische instrumenten. Zo leidde hij projecten rond de adaptatie van o.a. de WISC-III-NL, de DST-NL, Tedi-Math, TEA-Ch, CELF-IV, WPPSI-III, SRS en Vlaams onderzoek naar de CBCL. Hij is voorzitter van de BFP Commissie Psychodiagnostiek; Belgisch vertegenwoordiger in the Board of Assessment van EFPA en lid van de Raad van bestuur van het “Vlaams Forum voor Diagnostiek” (VFD) en de “Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie” (VVSP).

Johan David werkt op de koepel van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding – VCLB-koepel vzw. – en is daar verantwoordelijk voor het werkingsgebied onderwijsloopbaanbegeleiding.

Lieve Dillen werkt als medewerker onderwijsloopbaanbegeleiding voor de POC (Permanente Ondersteunings-cel) van de CLB van het GO!, en zij is lid van de werkgroep OLB diagnostiek.

Karine Verschueren is gewoon hoogleraar en coördinator van de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent van de KU Leuven. Zij geeft onderwijs over psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, begeleiding van keuzeprocessen, de organisatie van leerlingenzorg en ontwikkelingspsychologie. Haar onderzoek richt zich op de psychosociale en leerontwikkeling van kinderen en jongeren in de schoolse context en de determinanten eigen aan kind, thuis- en schoolomgeving. Speciale aandacht gaat naar de ontwikkeling van academische betrokkenheid en zelfconcept, evenals naar de rol van leerkracht-kind en peerinteracties in de schoolse ontwikkeling. Zij voert dit onderzoek in algemene populaties, alsook in specifieke doelgroepen, zoals begaafde leerlingen.

Veerle Briers is stafmedewerker psychodiagnostiek aan de KU Leuven in de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent. Zij begeleidt practica over psychodiagnostiek binnen de opleiding psychologie en werkt mee aan verschillende normeringsonderzoeken.

Maarten Vansteenkiste is hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent in de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheid-, en sociale psychologie. Hij heeft zich gespecialiseerd in de motivatiepsychologie, de tak van de psychologie die zich bezig houdt met de vraag “Waarom mensen doen wat ze doen?”. Hij onderzoekt de impact van de kwaliteit van motivatie op het psychosociaal functioneren en de rol van socialisatiefiguren in het voeden van optimale motivatie. Hij publiceerde al talrijke bijdrages over dit thema in diverse levensdomeinen, zoals onderwijs, werk(loosheid), psychotherapie en hulpverlening, sport, en opvoeding (zie www.vopspsy.ugent.be en www.selfdeterminationtheory.org). Samen met Bart Soenens schreef hij het studieboek ‘Vitamines van groei: Over de motiverende rol van ouders in de opvoeding’

Bart Soenens is hoofddocent aan de Vakgroep Ontwikkelings- Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie (Universiteit Gent). Hij studeerde psychologie aan de KULeuven en maakte er een doctoraat omtrent het opvoeden van adolescenten en de rol van ouderlijke psychologische controle in het bijzonder. Samen met Maarten Vansteenkiste doet hij, voornamelijk vanuit het perspectief van de Zelf-Determinatie Theorie, onderzoek naar de rol van ouders, leerkrachten, en andere socialisatiefiguren in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Andere onderzoeksinteresses zijn identiteitsontwikkeling, perfectionisme, racisme, en godsdienstpsychologie.

Geef een reactie