vacature jeugdtherapeut bij vzw Tejo Gent (vrijwilligerswerk)

vacature jeugdtherapeut bij vzw Tejo Gent (vrijwilligerswerk)

Vzw Tejo Gent is een onafhankelijk burgerinitiatief dat gedragen wordt door vrijwillige, deskundige hulpverleners die anoniem en gratis laagdrempelige psychotherapeutische hulp bieden aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (en hun omgeving).
Hoofddoelstelling is de jongeren weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen deblokkeren uit hun vastgelopen situatie.

Wij zijn op zoek naar :
Psychotherapeuten (in wording) die op vrijwillige basis met de jongeren aan de slag gaan!

We verwachten dat:
 Je individuele gesprekken met de jongeren kan voeren en indien nodig de context (zowel familie als het hulpverlenings- en sociaal netwerk) betrekt;
 Je bereid bent tot intervisie en supervisie;
 Je open staat voor reflectie op je eigen functioneren;
 Je contacten verzorgt met verwijzers;
 Je meedenkt over de inhoudelijke werking.

We stellen als voorwaarde:
 Een bachelor of master in de menswetenschappen
 Een langdurige psychotherapeutische opleiding (minimaal eerste jaar voltooid);
 Eén avond per week willen werken voor 2 sessies of 4 sessies per veertien dagen (voor min. 1 jaar).
 Bereidheid tot het volgen van supervisie, minimaal 4 maal per jaar;
 Bereidheid tot bijscholen in de visie van oplossingsgerichte kortdurende therapie;
 Engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen;
 Ervaring in of gerichtheid op de sector van jongeren.

We bieden:
 Een gemotiveerd en dynamisch team & een aangename werkplek;
 Intervisie, supervisie en bijscholingen;
 De kans om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor jongeren;
 Administratieve en inhoudelijke ondersteuning.

Plaats tewerkstelling:
Nieuwland 65 te Gent
E-mail met motivatie en CV versturen naar tejogent@gmail.com t.a.v Mevr. Gwendy Moentjens
Meer info over tejo: www.tejo.be

Geef een reactie