Vormingen Code, Expertisecentrum Thomas More

Vormingen Code, Expertisecentrum Thomas More

Bij deze willen wij enkele vormingen rond dyslexie en dyscalculie, en ADHD en ASS in de kijker zetten. Info en inschrijvingen op de website: www.code.thomasmore.be

Het vormingsaanbod richt zich voornamelijk tot hulpverleners (psychologen, logopedisten, orthopedagogen, CLB-medewerkers, psychiaters, …), leerkrachten en beleidsadviseurs.

23-10-2014: Recente wetenschappelijke inzichten in dyscalculie

23-10-2014: Recente wetenschappelijke inzichten in dyslexie

27-10-2014: Handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie bij kinderen en jongeren

31-10-2014: Handelingsgerichte diagnostiek van dyscalculie bij kinderen en jongeren

14-11-2014: Wijzer op weg. Studeren & dyslexie (reeks 1)

08-12-2014: Diagnostiek van ADHD bij (jong)volwassenen

12-02-2014: Studeren met ADHD en ASS in het secundair en hoger onderwijs

17-03-2014: Wijzer op weg. Studeren & dyslexie (reeks 2)

07-05-2014: Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen en jongeren

Geef een reactie