Studiedag ‘JONG!TALENT – naar een effectieve zorg voor begaafde kinderen en jongeren in Vlaanderen’ (27.05.14)

Op dinsdag 27 mei wordt een studiedag georganiseerd te Leuven omtrent hoogbegaafdheid. Deze studiedag is een initiatief van Jeugdgezondheidszorg KU Leuven en de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent KU Leuven, in samenwerking met de Ga voor Geluk Leerstoel en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De studiedag vloeit voort uit het JOnG!Talent-onderzoek …

Continue reading ‘Studiedag ‘JONG!TALENT – naar een effectieve zorg voor begaafde kinderen en jongeren in Vlaanderen’ (27.05.14)’ »

Vormingen Code, expertisecentrum Thomas More

Bij deze willen wij enkele vormingen rond dyslexie en dyscalculie, en ADHD en ASS in de kijker zetten. Info en inschrijvingen op de website: http://www.codelessius.eu/ Het vormingsaanbod richt zich voornamelijk tot hulpverleners (psychologen, logopedisten, orthopedagogen, CLB-medewerkers, psychiaters, …), leerkrachten en beleidsadviseurs. De vormingsbrochure geeft u een volledig overzicht van de vormingen in open aanbod: vormingsbrochure …

Continue reading ‘Vormingen Code, expertisecentrum Thomas More’ »

Symposia Code: ‘Blik op onbeperkt!’

Code organiseert op 6 en 7 februari 2014 het symposium Blik op onbeperkt! Jongvolwassenen voorbij hun functiebeperking. Je kan de volledige programma’s raadplegen via de website en de inschrijvingen zijn gestart. Blik op onbeperkt! Jongvolwassenen voorbij hun functiebeperking (6 en 7 februari 2014) Blik op onbeperkt! Jongvolwassenen voorbij hun functiebeperking focust op de inclusie van …

Continue reading ‘Symposia Code: ‘Blik op onbeperkt!’’ »

Studiedag Introductie in het C-H-C-model: van IQ naar Cognitief Vaardigheidsprofiel

De handouts en teksten van de sprekers kan u hier downloaden. De Vlaamse vereniging voor schoolpsychologie in samenwerking met hogeschool Thomas More nodigt u uit op Introductie in het C-H-C-model: van IQ naar Cognitief Vaardigheidsprofiel een studiedag over nieuwe paden die zich aandienen bij het intelligentieonderzoek Eén ervan staat in deze studiedag centraal het zgn …

Continue reading ‘Studiedag Introductie in het C-H-C-model: van IQ naar Cognitief Vaardigheidsprofiel’ »

Workshop Crisismanagement op scholen – 2 februari 2013 – Utrecht

  Uitnodiging Landelijke bijeenkomst Crisisinterventie op scholen Het crisisinterventienetwerk schoolpsychologen van het NIP (NIP-CINS) organiseert op zaterdag 2 februari haar jaarlijkse landelijke bijeenkomst. De bijeenkomst bestaat uit een huishoudelijke vergadering voor leden van het netwerk en een inhoudelijk gedeelte. Het NIP-CINS nodigt belangstellende leden van NIP en NVO van harte uit om aan te schuiven …

Continue reading ‘Workshop Crisismanagement op scholen – 2 februari 2013 – Utrecht’ »