Vooraankondiging Studiedag VVSP

Opvoeden vandaag: nieuwe inzichten voor de leerlingenbegeleiding

Vrijdag 15 november 2019

Locatie: Odisee Hogeschool, Campus Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel

Als externe of interne leerlingenbegeleider werk je niet alleen met leerlingen en leerkrachten. Minstens even belangrijk in een begeleidingsproces zijn de ouders of andere opvoeders. Tijdens deze studiedag staan we stil bij nieuwe inzichten over opvoeding: Welke uitdagingen ervaren ouders vandaag? Hoe voeden ze hun kinderen op? Wat is het belang van autonomie in de opvoeding? Hoe kan je als zorgverlener in gesprek gaan met ouders met een migratiegeschiedenis? Deze en andere thema’s komen aan bod in een rijk en gevarieerd programma.

 • 08:30 Onthaal
 • 09:30 Inleiding
 • 09:45 Prof. Soenens Bart, UGent
  Over het belang van autonomie in de opvoeding
 • 11:00 Pauze
 • 11:30 Prof. Karla Van Leeuwen, KU Leuven
  Wat percepties van ouders over opvoeden ons kunnen leren
 • 12:45 middagpauze
 • 13:45 Prof. Lucia De Haene, KU Leuven
  In gesprek met ouders met een migratiegeschiedenis : Culturele betekeniswereld, diaspora en sociale conditie
 • 15:00 Prof. Jelle Jolles, VU Amsterdam, hoogleraar Neuropsychologie en leidt het Centrum Brein & Leren
  Over leren, executief functioneren en schools presteren
 • 16:15 Slotwoord

Hou deze dag vrij in uw agenda !
Later volgt een uitnodiging met meer details o.a. over de themata en de inschrijving.

Visum voor de klinisch psycholoog

Beste VVSP-leden,

Leden van de Psychologencommissie hebben onlangs een oproep gekregen om een visum voor de klinisch psycholoog aan te vragen. Verscheidene leden hebben ook al automatisch dergelijk visum gekregen via mail.

Een visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep te mogen uitoefenen en wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Het visum wordt éénmalig afgeleverd op het basisdiploma. Hoewel op dit moment nog niet geheel duidelijk is of en wanneer dit visum nodig is voor psychologen die werkzaam zijn in de leerlingenbegeleiding, raden we aan om dit visum aan te vragen indien je het niet automatisch hebt ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden om een visum te krijgen als klinisch psycholoog?

In het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische psychologie waarbij de opleiding in het voltijds onderwijs minstens 5 jaar omvat of 300 ECTS telt. Merk op dat ook een universitair diploma in de schoolpsychologie volgens onze informatie beschouwd zal worden als een diploma in het domein van de klinische psychologie.

In het bezit zijn van een universitair diploma in de psychologie, maar niet de klinische psychologie, uitgereikt vóór 1/09/2016, en een beroepservaring van minstens 3 jaar in de klinische psychologie kunnen aantonen. We vermoeden dat beroepservaring in de leerlingenbegeleiding hier ook onder begrepen zal worden.

Meer informatie vindt u op: https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen#hoe

Schoolpsychologencongres 2019

Op vrijdag 22 maart 2019 organiseert RINO amsterdam in Hotel Casa Amsterdam het Schoolpsychologencongres. Met vier keynote sprekers en een gevarieerd programma aan parallelle workshops en presentaties.

Programma

09:00 uur
Inschrijving en koffie
10:00 uurOpening door dagvoorzitter Marieke van Dam
10:05 uur
Patrick Lancksweerdt en Vera Naber nemen de deelnemers mee in een aantal BE en NL specifieke thema’s en begrippen en actuele ontwikkelingen
10:25 uur
Mirella van Minderhout brengt op een speelse manier de deelnemers met elkaar in gesprek over hun ervaringen, waar ze trots op zijn en wat ze als grootste uitdagingen zien
11:00 uurKeynote Jelle JollesOver leren, executief functioneren en schools presteren
11:45 uurKoffiepauze
12:15 uurKeynote Marcel Schmeier: Effectief rekenonderwijs op de basisschool
13:00 uurLunch, met markt, posters en pitches
14:00 uur Keynote Karine VerschuerenEen veilig klasklimaat als basis voor het leren
Discussant Mirella van Minderhout over de implicaties die dit heeft voor het werk van de schoolpsycholoog
14:45 uurParallelsessies
Anja Rosner: Intake mbo: de ideale startmeting voor leren en ondersteuning?
Evelien Dirks: Klaar voor de start? De sociaal-emotionele en cognitieve start van kinderen met een auditieve of communicatie beperking in het basisonderwijs.
Katrien Struyven: Binnenklasdifferentiatie: Ieders leer-kracht realiseren
Mirella van Minderhout: LLInC Interventie om Leerkracht leerling interactie te verbeteren
Ruurd AdrianVan oppervlakkig naar verdiepend leren, m.b.v. de solo taxanomie en de leeruitdaging
15:45 uurKoffiepauze
16:15 uurKeynote Paul Kirschner: Onderwijsmythes: Wat schoolpsychologen hierover moeten weten om iets daaraan te kunnen doen
17:00 uurAfsluiting en borrel

Locatie

Hotel Casa Amsterdam
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam

Kom ook naar het schoolpsychologencongres!
Kijk voor meer informatie op http://schoolpsychologencongres.nl

Nationaal onderzoek – Psychologen en pedagogen: onzichtbaar, maar onmisbaar?

Het aantal mensen met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Psychologen en pedagogen zijn onmisbaar voor het welzijn van onze bevolking. Daarom is er dringend nood aan meer erkenning voor deze beroepen. Laat je stem horen!

Het aantal mensen dat kampt met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Elke dag opnieuw spelen psychologen en pedagogen een centrale rol in het vaststellen, voorkomen en behandelen van deze problemen. Toch komen ze zelden in het nieuws en is hun maatschappelijke waardering eerder beperkt. De voorbije jaren is er bovendien veel veranderd in het werkveld van de psycholoog en pedagoog.

Met ondersteuning van de Psychologencommissie slaan de Belgische universiteiten de handen in elkaar voor een grootschalig onderzoek om psychologen en pedagogen meer op de kaart te zetten en in te spelen op de vele veranderingen in het werkveld. Wie zijn deze psychologen en pedagogen? Wat is hun beroepsprofiel? En voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld?

We vragen aan alle psychologen en pedagogen die in België werken of in België gestudeerd hebben, om deel te nemen aan dit onderzoek. Laat je stem niet verloren gaan en surf naar www.ppatworkinbelgium.be voor de online vragenlijst!

Tijdelijke Teamverantwoordelijke/Psycholoog/Orthopedagoog

Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum erkend vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen. De kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Onze leefgroepen zijn verspreid over 9 locaties in de ruime regio Antwerpen.
Voor onze leefgroepen Wiezelo en Wiebis (Gooreind) en De Speling (Nijlen) zoeken we een (m/v):
TIJDELIJKE TEAMVERANTWOORDELIJKE/PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG (voltijds vervangingscontract)

Meer info

Onthaalmedewerkers gezocht TEJO Gent

Vzw TEJO is een onafhankelijk burgerinitiatief dat gedragen wordt door vrijwillige, deskundige hulpverleners die anoniem en gratis laagdrempelige psychotherapeutische hulp bieden aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (en hun omgeving). Hoofddoelstelling is de jongeren weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen deblokkeren uit hun vastgelopen situatie.

Warme, enthousiaste onthaalmedewerkers met een hart voor jongeren. In het bijzonder:

Profiel

 • Warme persoonlijkheid
 • Luistervaardig
 • Discreet, waakt mee over de anonimiteit van de jongeren
 • Vlot en flexibel kunnen samenwerken in teamverband
 • Basis PC-kennis, Outlook..

Taakomschrijving

 • Het TEJO-huis openen en afsluiten
 • De therapieruimtes in orde brengen
 • Warm onthaal van de jongeren
 • Dossiers voorbereiden en klaarleggen voor de therapeuten
 • Telefoon en mail beantwoorden
 • Afspraken regelen en opvolgen van de agenda
 • Vlot en discreet communiceren met jongeren, hulpverleners…, zowel schriftelijk als mondeling

We vragen

 • Een engagement van 2u per week of 4u per 2 weken gedurende minstens 1 jaar
 • Een engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen
 • Interesse in de leefwereld van jongeren

Wij bieden

 • een gemotiveerd en dynamisch team
 • een warme en aangename werkplek
 • administratieve en inhoudelijke ondersteuning
 • inhoudelijke opleidingen

Plaats tewerkstelling: Nieuwland 65 te Gent

E-mail met motivatie en CV versturen naar sollicitatie@tejogent.be. Meer info over TEJO op www.tejo.be

Vrijwillige therapeuten gezocht TEJO Gent

Vzw TEJO is een onafhankelijk burgerinitiatief dat gedragen wordt door vrijwillige, deskundige hulpverleners die anoniem en gratis laagdrempelige psychotherapeutische hulp bieden aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (en hun omgeving). Hoofddoelstelling is de jongeren weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen deblokkeren uit hun vastgelopen situatie

We zijn op zoek naar psychotherapeuten (in wording) die op vrijwillige basis met jongeren aan de slag gaan. In het bijzonder:

Profiel

 • Postgraduaat psychotherapie of gelijkwaardig door relevante ervaring in therapeutisch werken met jongeren
 • Master in de psychologie of pedagogie + postgraduaat psychotherapie 1 jaar afgerond
 • Master of bachelor in de humane wetenschappen (bijv.: seksuologie, criminologie, toegepaste psychologie) + postgraduaat psychotherapie 2 jaar afgerond
 • Ander master – of bachelor diploma en postgraduaat psychotherapie, minimum 3 jaar afgerond

Taakomschrijving

 • Therapeutische begeleiding van jongeren
 • Kortdurend (max. 10 sessies)
 • Indien nodig familie of andere hulpverlening inschakelen
 • Meedenken over de inhoudelijke TEJO-werking
 • Op jouw dagdeel aanwezig zijn op TEJO voor spontane intakes, ook al heb je geen afspraken

We vragen

 • Voeling, ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren
 • Interesse en/of ervaring in de jeugdhulp
 • persoonlijke competenties: authenticiteit, integriteit, discretie, flexibiliteit, teamplayer
 • een engagement van 2u per week of per 2 weken of 4u per 2 weken gedurende minstens 1 jaar
 • een engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen
 • het volgen van supervisie (min. 4/jaar)
 • het gratis volgen van de opleiding Kort Oplossingsgerichte Therapie (2 dagen)

Wij bieden

 • een gemotiveerd en dynamisch team
 • een warme en aangename werkplek
 • de mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan jongeren
 • administratieve en inhoudelijke ondersteuning
 • intervisie, supervisie
 • inhoudelijke opleidingen

Plaats tewerkstelling: Nieuwland 65 te Gent

E-mail met motivatie en CV versturen naar sollicitatie@tejogent.be. Meer info over TEJO op www.tejo.be