Schoolpsychologencongres 2019

Op vrijdag 22 maart 2019 organiseert RINO amsterdam in Hotel Casa Amsterdam het Schoolpsychologencongres. Met vier keynote sprekers en een gevarieerd programma aan parallelle workshops en presentaties.

Programma

09:00 uur
Inschrijving en koffie
10:00 uurOpening door dagvoorzitter Marieke van Dam
10:05 uur
Patrick Lancksweerdt en Vera Naber nemen de deelnemers mee in een aantal BE en NL specifieke thema’s en begrippen en actuele ontwikkelingen
10:25 uur
Mirella van Minderhout brengt op een speelse manier de deelnemers met elkaar in gesprek over hun ervaringen, waar ze trots op zijn en wat ze als grootste uitdagingen zien
11:00 uurKeynote Jelle JollesOver leren, executief functioneren en schools presteren
11:45 uurKoffiepauze
12:15 uurKeynote Marcel Schmeier: Effectief rekenonderwijs op de basisschool
13:00 uurLunch, met markt, posters en pitches
14:00 uur Keynote Karine VerschuerenEen veilig klasklimaat als basis voor het leren
Discussant Mirella van Minderhout over de implicaties die dit heeft voor het werk van de schoolpsycholoog
14:45 uurParallelsessies
Anja Rosner: Intake mbo: de ideale startmeting voor leren en ondersteuning?
Evelien Dirks: Klaar voor de start? De sociaal-emotionele en cognitieve start van kinderen met een auditieve of communicatie beperking in het basisonderwijs.
Katrien Struyven: Binnenklasdifferentiatie: Ieders leer-kracht realiseren
Mirella van Minderhout: LLInC Interventie om Leerkracht leerling interactie te verbeteren
Ruurd AdrianVan oppervlakkig naar verdiepend leren, m.b.v. de solo taxanomie en de leeruitdaging
15:45 uurKoffiepauze
16:15 uurKeynote Paul Kirschner: Onderwijsmythes: Wat schoolpsychologen hierover moeten weten om iets daaraan te kunnen doen
17:00 uurAfsluiting en borrel

Locatie

Hotel Casa Amsterdam
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam

Kom ook naar het schoolpsychologencongres!
Kijk voor meer informatie op http://schoolpsychologencongres.nl

Nationaal onderzoek – Psychologen en pedagogen: onzichtbaar, maar onmisbaar?

Het aantal mensen met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Psychologen en pedagogen zijn onmisbaar voor het welzijn van onze bevolking. Daarom is er dringend nood aan meer erkenning voor deze beroepen. Laat je stem horen!

Het aantal mensen dat kampt met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Elke dag opnieuw spelen psychologen en pedagogen een centrale rol in het vaststellen, voorkomen en behandelen van deze problemen. Toch komen ze zelden in het nieuws en is hun maatschappelijke waardering eerder beperkt. De voorbije jaren is er bovendien veel veranderd in het werkveld van de psycholoog en pedagoog.

Met ondersteuning van de Psychologencommissie slaan de Belgische universiteiten de handen in elkaar voor een grootschalig onderzoek om psychologen en pedagogen meer op de kaart te zetten en in te spelen op de vele veranderingen in het werkveld. Wie zijn deze psychologen en pedagogen? Wat is hun beroepsprofiel? En voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld?

We vragen aan alle psychologen en pedagogen die in België werken of in België gestudeerd hebben, om deel te nemen aan dit onderzoek. Laat je stem niet verloren gaan en surf naar www.ppatworkinbelgium.be voor de online vragenlijst!

Tijdelijke Teamverantwoordelijke/Psycholoog/Orthopedagoog

Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum erkend vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen. De kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Onze leefgroepen zijn verspreid over 9 locaties in de ruime regio Antwerpen.
Voor onze leefgroepen Wiezelo en Wiebis (Gooreind) en De Speling (Nijlen) zoeken we een (m/v):
TIJDELIJKE TEAMVERANTWOORDELIJKE/PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG (voltijds vervangingscontract)

Meer info

Onthaalmedewerkers gezocht TEJO Gent

Vzw TEJO is een onafhankelijk burgerinitiatief dat gedragen wordt door vrijwillige, deskundige hulpverleners die anoniem en gratis laagdrempelige psychotherapeutische hulp bieden aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (en hun omgeving). Hoofddoelstelling is de jongeren weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen deblokkeren uit hun vastgelopen situatie.

Warme, enthousiaste onthaalmedewerkers met een hart voor jongeren. In het bijzonder:

Profiel

 • Warme persoonlijkheid
 • Luistervaardig
 • Discreet, waakt mee over de anonimiteit van de jongeren
 • Vlot en flexibel kunnen samenwerken in teamverband
 • Basis PC-kennis, Outlook..

Taakomschrijving

 • Het TEJO-huis openen en afsluiten
 • De therapieruimtes in orde brengen
 • Warm onthaal van de jongeren
 • Dossiers voorbereiden en klaarleggen voor de therapeuten
 • Telefoon en mail beantwoorden
 • Afspraken regelen en opvolgen van de agenda
 • Vlot en discreet communiceren met jongeren, hulpverleners…, zowel schriftelijk als mondeling

We vragen

 • Een engagement van 2u per week of 4u per 2 weken gedurende minstens 1 jaar
 • Een engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen
 • Interesse in de leefwereld van jongeren

Wij bieden

 • een gemotiveerd en dynamisch team
 • een warme en aangename werkplek
 • administratieve en inhoudelijke ondersteuning
 • inhoudelijke opleidingen

Plaats tewerkstelling: Nieuwland 65 te Gent

E-mail met motivatie en CV versturen naar sollicitatie@tejogent.be. Meer info over TEJO op www.tejo.be

Vrijwillige therapeuten gezocht TEJO Gent

Vzw TEJO is een onafhankelijk burgerinitiatief dat gedragen wordt door vrijwillige, deskundige hulpverleners die anoniem en gratis laagdrempelige psychotherapeutische hulp bieden aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (en hun omgeving). Hoofddoelstelling is de jongeren weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen deblokkeren uit hun vastgelopen situatie

We zijn op zoek naar psychotherapeuten (in wording) die op vrijwillige basis met jongeren aan de slag gaan. In het bijzonder:

Profiel

 • Postgraduaat psychotherapie of gelijkwaardig door relevante ervaring in therapeutisch werken met jongeren
 • Master in de psychologie of pedagogie + postgraduaat psychotherapie 1 jaar afgerond
 • Master of bachelor in de humane wetenschappen (bijv.: seksuologie, criminologie, toegepaste psychologie) + postgraduaat psychotherapie 2 jaar afgerond
 • Ander master – of bachelor diploma en postgraduaat psychotherapie, minimum 3 jaar afgerond

Taakomschrijving

 • Therapeutische begeleiding van jongeren
 • Kortdurend (max. 10 sessies)
 • Indien nodig familie of andere hulpverlening inschakelen
 • Meedenken over de inhoudelijke TEJO-werking
 • Op jouw dagdeel aanwezig zijn op TEJO voor spontane intakes, ook al heb je geen afspraken

We vragen

 • Voeling, ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren
 • Interesse en/of ervaring in de jeugdhulp
 • persoonlijke competenties: authenticiteit, integriteit, discretie, flexibiliteit, teamplayer
 • een engagement van 2u per week of per 2 weken of 4u per 2 weken gedurende minstens 1 jaar
 • een engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen
 • het volgen van supervisie (min. 4/jaar)
 • het gratis volgen van de opleiding Kort Oplossingsgerichte Therapie (2 dagen)

Wij bieden

 • een gemotiveerd en dynamisch team
 • een warme en aangename werkplek
 • de mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan jongeren
 • administratieve en inhoudelijke ondersteuning
 • intervisie, supervisie
 • inhoudelijke opleidingen

Plaats tewerkstelling: Nieuwland 65 te Gent

E-mail met motivatie en CV versturen naar sollicitatie@tejogent.be. Meer info over TEJO op www.tejo.be

Groepsaankoop WISC-V

WISC-V “Tour de Flandre” (Annemie Bos & Mark Schittekatte – voorjaar 2018)

U kan hier de powerpoint-presentaties bekijken

download

NIEUWS: Uitgever Pearson garandeert de kwaliteit (ivm. inhoudsvaliditeit, betrouwbaarheid & normen) bij de Vlaamse WISC-V groepsaankoop; voor meer info klik hier.

Geachte,

Dit bericht bevat informatie over de groepsaankoop van de nieuwe versie van de WISC.
Opgelet: de uiterste inschrijfdatum voor deze groepsaankoop is 26 november.

De Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP) is de penhouder voor een groepsaankoop van de nieuwe versie van de WISC, nl de WISC V.
De VVSP werkt hiervoor samen met het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD), de VCLB-service en de Federatie van Vlaamse Centra voor Ambulante Revalidatie.
Door de krachten te bundelen konden wij een scherpe prijs onderhandelen voor een groepsaankoop.

Deze groepsaankoop is niet beperkt tot CLB’s en CAR’s. Elke organisatie of privépersoon kan meedoen aan de groepsaankoop en bestellen onder dezelfde voorwaarden.

Patrick Lancksweerdt
Voorzitter VVSP

Prijssetting

De uitgeverij Pearson doet zelf een voorverkoop van de WISC V, met toebehoren. Dit aanbod kan u vinden op hun de website: http://www.pearsonclinical.be/tests/onderwijs/wisc-v-nl-introductie-aanbieding-2017

U kan daar zien dat er een uitzonderlijk aanbod is, dat loopt tot eind december 2017. Voor één set betaalt u een introductieprijs van 1.995,00 € (of 2.413,95 € BTW inclusief)
Vanaf januari eindigt hun introductie-aanbod en komt de prijs per set op 2.475,00 € (of 2994,75 € BTW inclusief).

Met de uitgeverij Pearson hebben wij een uitzonderlijke introductieprijs bedongen, onder bepaalde voorwaarden. Daarbij kunnen wij u een prijs aanbieden van 2.200,00 € (BTW inclusief).
Deze omvat een kostprijs van 1.795.50 € (2.172.56 € BTW inclusief) + 27.44 € administratiekosten.
Even een overzicht:

Aanbod Totale prijs per set (BTW incl.)
Introductie Pearson (tot 31.12.2017) 2.413,95 €
Reguliere prijs Pearson (vanaf 01.01.2018) 2.994,75 €
Eenmalig aanbod VVSP (tot 26.11.2017) 2.200,00 €

Via de groepsaankoop bespaart u dus per set 200 € t.o.v. de introductieprijs en 790 € voor de reguliere prijs vanaf januari 2018.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze groepsaankoop zijn de volgende:
Aan de kant van VVSP:
– De groepsaankoop gaat enkel door indien we een voldoende aantal bestellingen kunnen plaatsen
– De bestelling bij Pearson moet gebeuren ten laatste op 26 november
– De bestelling is ondeelbaar: bij elke aankoop gaat het over één complete set, 1 jaar licentie Q-interactive en 5 jaar onbeperkte scoring Q-global (zie bovenstaande hyperlink voor meer info)
– VVSP staat als enige in voor de administratieve afhandeling (bestelling en facturatie) en rekent daarvoor een administratieve kost aan, die ondeelbaar is in de prijs per set.
– VVSP is enkel betrokken bij de eenmalige groepsaankoop. VVSP doet dus geen naverkoop, noch dienstverlening die niet behoort tot de groepsaankoop.
Aan de kant van Pearson:
– Pearson staat in voor de levering van de aangekochte exemplaren op vijf verdeelpunten in Vlaanderen (één per provincie). De verdeling van de sets zal doorgaan in de loop van januari-februari van 2018.
– Pearson staat borg voor de kwaliteitsgaranties bij de bevoegde fora (Kwaliteitscentrum voor diagnostiek in Vlaanderen en COTAN in Nederland).
De procedures voor kwaliteitsbeoordeling moeten nog opstarten (in december) en zullen enkele maanden in beslag nemen. De uitgeverij staat garant dat zij eventuele problemen zullen oplossen in de loop van 2018 zonder bijkomende kosten.

Concrete bestelling

Hierna vindt u een bestelbon. Deze bestelbon dient u in te vullen en zo vlug mogelijk te mailen naar volgend adres: vvsp.wisc@gmail.com
De inschrijving is enkel geldig mits handtekening van de verantwoordelijke.

Bestelbon WISC-V

Bij VVSP kon men reeds in de loop van mei/juni rechtstreeks bestellen. Aangezien er nu een concrete prijssetting is, moet, ook wie al besteld heeft, onderstaand formulier terug invullen.

Na ontvangst van uw bestelling zal u van VVSP een factuur ontvangen. Deze factuur dient betaald te zijn minstens één week voorafgaand aan de levering.

Levering

In de loop van januari/februari zullen de leveringen gebeuren.
Dit zal gecombineerd zijn met een nascholingsmoment, waarbij de ontwerpers van de nieuwe WISC V toelichting zullen geven bij de psychometrische kenmerken en het gebruik van de test. De licentie voor Q-interactive zal op dat ogenblik nog niet actief zijn. Voor het gebruik wachten we nog af wat de gevolgen zijn voor een gestandaardiseerde testafname.

De planning van deze nascholing en levering is nog volop bezig. Iedereen kan deze nascholing volgen. Wie deelnam aan de groepsaankoop zal rechtstreeks een uitnodiging ontvangen, waarbij men meteen de aangekochte sets die dag kan meenemen. VVSP vraagt hiervoor een inschrijvingsgeld van 15 € per persoon. Maar hierover volgt later nog meer nieuws.

Wij willen er ook op wijzen dat op 19 april 2018 in de VCLB-koepel een nascholingsmoment doorgaat over handelingsgericht diagnosticeren vanuit het CHC-model met de WISC V
Deze nascholing heeft dus een andere invalshoek en is aanvullend op de introductie van de test zelf.

Vacature VCLB De Wissel

VCLB De Wissel – Antwerpen heeft in het schooljaar 2017-2018 meerdere werkvolumes psycho-pedagogisch consulent vrij (50%, 60%, 80 %, 100%). Het betreft zowel opdrachten voor een gans schooljaar als vervangingsopdrachten. Het takenpakket varieert afhankelijk van de job. De uitvalsbasis varieert van Ekeren/Merksem over Deurne naar Hoboken. Voor meer informatie mag contact opgenomen worden met Martine Jacobs via het nr. 03 542 21 55, 03 640 38 90 of Martine.Jacobs@vclbdewisselantwerpen.be