Groepsaankoop WISC-V

WISC-V “Tour de Flandre” (Annemie Bos & Mark Schittekatte – voorjaar 2018)

U kan hier de powerpoint-presentaties bekijken

download

NIEUWS: Uitgever Pearson garandeert de kwaliteit (ivm. inhoudsvaliditeit, betrouwbaarheid & normen) bij de Vlaamse WISC-V groepsaankoop; voor meer info klik hier.

Geachte,

Dit bericht bevat informatie over de groepsaankoop van de nieuwe versie van de WISC.
Opgelet: de uiterste inschrijfdatum voor deze groepsaankoop is 26 november.

De Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP) is de penhouder voor een groepsaankoop van de nieuwe versie van de WISC, nl de WISC V.
De VVSP werkt hiervoor samen met het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD), de VCLB-service en de Federatie van Vlaamse Centra voor Ambulante Revalidatie.
Door de krachten te bundelen konden wij een scherpe prijs onderhandelen voor een groepsaankoop.

Deze groepsaankoop is niet beperkt tot CLB’s en CAR’s. Elke organisatie of privépersoon kan meedoen aan de groepsaankoop en bestellen onder dezelfde voorwaarden.

Patrick Lancksweerdt
Voorzitter VVSP

Prijssetting

De uitgeverij Pearson doet zelf een voorverkoop van de WISC V, met toebehoren. Dit aanbod kan u vinden op hun de website: http://www.pearsonclinical.be/tests/onderwijs/wisc-v-nl-introductie-aanbieding-2017

U kan daar zien dat er een uitzonderlijk aanbod is, dat loopt tot eind december 2017. Voor één set betaalt u een introductieprijs van 1.995,00 € (of 2.413,95 € BTW inclusief)
Vanaf januari eindigt hun introductie-aanbod en komt de prijs per set op 2.475,00 € (of 2994,75 € BTW inclusief).

Met de uitgeverij Pearson hebben wij een uitzonderlijke introductieprijs bedongen, onder bepaalde voorwaarden. Daarbij kunnen wij u een prijs aanbieden van 2.200,00 € (BTW inclusief).
Deze omvat een kostprijs van 1.795.50 € (2.172.56 € BTW inclusief) + 27.44 € administratiekosten.
Even een overzicht:

Aanbod Totale prijs per set (BTW incl.)
Introductie Pearson (tot 31.12.2017) 2.413,95 €
Reguliere prijs Pearson (vanaf 01.01.2018) 2.994,75 €
Eenmalig aanbod VVSP (tot 26.11.2017) 2.200,00 €

Via de groepsaankoop bespaart u dus per set 200 € t.o.v. de introductieprijs en 790 € voor de reguliere prijs vanaf januari 2018.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze groepsaankoop zijn de volgende:
Aan de kant van VVSP:
– De groepsaankoop gaat enkel door indien we een voldoende aantal bestellingen kunnen plaatsen
– De bestelling bij Pearson moet gebeuren ten laatste op 26 november
– De bestelling is ondeelbaar: bij elke aankoop gaat het over één complete set, 1 jaar licentie Q-interactive en 5 jaar onbeperkte scoring Q-global (zie bovenstaande hyperlink voor meer info)
– VVSP staat als enige in voor de administratieve afhandeling (bestelling en facturatie) en rekent daarvoor een administratieve kost aan, die ondeelbaar is in de prijs per set.
– VVSP is enkel betrokken bij de eenmalige groepsaankoop. VVSP doet dus geen naverkoop, noch dienstverlening die niet behoort tot de groepsaankoop.
Aan de kant van Pearson:
– Pearson staat in voor de levering van de aangekochte exemplaren op vijf verdeelpunten in Vlaanderen (één per provincie). De verdeling van de sets zal doorgaan in de loop van januari-februari van 2018.
– Pearson staat borg voor de kwaliteitsgaranties bij de bevoegde fora (Kwaliteitscentrum voor diagnostiek in Vlaanderen en COTAN in Nederland).
De procedures voor kwaliteitsbeoordeling moeten nog opstarten (in december) en zullen enkele maanden in beslag nemen. De uitgeverij staat garant dat zij eventuele problemen zullen oplossen in de loop van 2018 zonder bijkomende kosten.

Concrete bestelling

Hierna vindt u een bestelbon. Deze bestelbon dient u in te vullen en zo vlug mogelijk te mailen naar volgend adres: vvsp.wisc@gmail.com
De inschrijving is enkel geldig mits handtekening van de verantwoordelijke.

Bestelbon WISC-V

Bij VVSP kon men reeds in de loop van mei/juni rechtstreeks bestellen. Aangezien er nu een concrete prijssetting is, moet, ook wie al besteld heeft, onderstaand formulier terug invullen.

Na ontvangst van uw bestelling zal u van VVSP een factuur ontvangen. Deze factuur dient betaald te zijn minstens één week voorafgaand aan de levering.

Levering

In de loop van januari/februari zullen de leveringen gebeuren.
Dit zal gecombineerd zijn met een nascholingsmoment, waarbij de ontwerpers van de nieuwe WISC V toelichting zullen geven bij de psychometrische kenmerken en het gebruik van de test. De licentie voor Q-interactive zal op dat ogenblik nog niet actief zijn. Voor het gebruik wachten we nog af wat de gevolgen zijn voor een gestandaardiseerde testafname.

De planning van deze nascholing en levering is nog volop bezig. Iedereen kan deze nascholing volgen. Wie deelnam aan de groepsaankoop zal rechtstreeks een uitnodiging ontvangen, waarbij men meteen de aangekochte sets die dag kan meenemen. VVSP vraagt hiervoor een inschrijvingsgeld van 15 € per persoon. Maar hierover volgt later nog meer nieuws.

Wij willen er ook op wijzen dat op 19 april 2018 in de VCLB-koepel een nascholingsmoment doorgaat over handelingsgericht diagnosticeren vanuit het CHC-model met de WISC V
Deze nascholing heeft dus een andere invalshoek en is aanvullend op de introductie van de test zelf.

Onthaalmedewerkers gezocht TEJO Gent

Vzw TEJO is een onafhankelijk burgerinitiatief dat gedragen wordt door vrijwillige, deskundige hulpverleners die anoniem en gratis laagdrempelige psychotherapeutische hulp bieden aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (en hun omgeving). Hoofddoelstelling is de jongeren weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen deblokkeren uit hun vastgelopen situatie.

Warme, enthousiaste onthaalmedewerkers met een hart voor jongeren. In het bijzonder:

Profiel

 • Warme persoonlijkheid
 • Luistervaardig
 • Discreet, waakt mee over de anonimiteit van de jongeren
 • Vlot en flexibel kunnen samenwerken in teamverband
 • Basis PC-kennis, Outlook..

Taakomschrijving

 • Het TEJO-huis openen en afsluiten
 • De therapieruimtes in orde brengen
 • Warm onthaal van de jongeren
 • Dossiers voorbereiden en klaarleggen voor de therapeuten
 • Telefoon en mail beantwoorden
 • Afspraken regelen en opvolgen van de agenda
 • Vlot en discreet communiceren met jongeren, hulpverleners…, zowel schriftelijk als mondeling

We vragen

 • Een engagement van 2u per week of 4u per 2 weken gedurende minstens 1 jaar
 • Een engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen
 • Interesse in de leefwereld van jongeren

Wij bieden

 • een gemotiveerd en dynamisch team
 • een warme en aangename werkplek
 • administratieve en inhoudelijke ondersteuning
 • inhoudelijke opleidingen

Plaats tewerkstelling: Nieuwland 65 te Gent

E-mail met motivatie en CV versturen naar sollicitatie@tejogent.be. Meer info over TEJO op www.tejo.be

Vrijwillige therapeuten gezocht TEJO Gent

Vzw TEJO is een onafhankelijk burgerinitiatief dat gedragen wordt door vrijwillige, deskundige hulpverleners die anoniem en gratis laagdrempelige psychotherapeutische hulp bieden aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (en hun omgeving). Hoofddoelstelling is de jongeren weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen deblokkeren uit hun vastgelopen situatie

We zijn op zoek naar psychotherapeuten (in wording) die op vrijwillige basis met jongeren aan de slag gaan. In het bijzonder:

Profiel

 • Postgraduaat psychotherapie of gelijkwaardig door relevante ervaring in therapeutisch werken met jongeren
 • Master in de psychologie of pedagogie + postgraduaat psychotherapie 1 jaar afgerond
 • Master of bachelor in de humane wetenschappen (bijv.: seksuologie, criminologie, toegepaste psychologie) + postgraduaat psychotherapie 2 jaar afgerond
 • Ander master – of bachelor diploma en postgraduaat psychotherapie, minimum 3 jaar afgerond

Taakomschrijving

 • Therapeutische begeleiding van jongeren
 • Kortdurend (max. 10 sessies)
 • Indien nodig familie of andere hulpverlening inschakelen
 • Meedenken over de inhoudelijke TEJO-werking
 • Op jouw dagdeel aanwezig zijn op TEJO voor spontane intakes, ook al heb je geen afspraken

We vragen

 • Voeling, ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren
 • Interesse en/of ervaring in de jeugdhulp
 • persoonlijke competenties: authenticiteit, integriteit, discretie, flexibiliteit, teamplayer
 • een engagement van 2u per week of per 2 weken of 4u per 2 weken gedurende minstens 1 jaar
 • een engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen
 • het volgen van supervisie (min. 4/jaar)
 • het gratis volgen van de opleiding Kort Oplossingsgerichte Therapie (2 dagen)

Wij bieden

 • een gemotiveerd en dynamisch team
 • een warme en aangename werkplek
 • de mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan jongeren
 • administratieve en inhoudelijke ondersteuning
 • intervisie, supervisie
 • inhoudelijke opleidingen

Plaats tewerkstelling: Nieuwland 65 te Gent

E-mail met motivatie en CV versturen naar sollicitatie@tejogent.be. Meer info over TEJO op www.tejo.be

Vacature VCLB De Wissel

VCLB De Wissel – Antwerpen heeft in het schooljaar 2017-2018 meerdere werkvolumes psycho-pedagogisch consulent vrij (50%, 60%, 80 %, 100%). Het betreft zowel opdrachten voor een gans schooljaar als vervangingsopdrachten. Het takenpakket varieert afhankelijk van de job. De uitvalsbasis varieert van Ekeren/Merksem over Deurne naar Hoboken. Voor meer informatie mag contact opgenomen worden met Martine Jacobs via het nr. 03 542 21 55, 03 640 38 90 of Martine.Jacobs@vclbdewisselantwerpen.be

VVSP-studiedag ‘Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context’

VVSP-studiedag op woensdag 8 februari 2017
‘Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context’

Een sleutel naar onderwijs en zorg op maat van elk kind

Diagnostiek gericht op kind én context kan diagnostici, begeleiders, leraren, ouders en andere betrokkenen helpen om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van kinderen en jongeren. Goede diagnostiek kan helpen om passend onderwijs en redelijke aanpassingen vorm te geven. Het procesmodel van handelingsgerichte diagnostiek biedt daarbij een houvast. Maar ook vakinhoudelijke kennis is noodzakelijk. Veel meer dan vakgenoten op de tweede of derde lijn van de gezondheidszorg, moet een begeleider in onderwijs up-to-date wetenschappelijke kennis hebben over zéér uiteenlopende hulpvragen.

Deze studiedag, georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context, helpt diagnostici en begeleiders daarbij.

Gerenommeerde experten uit Nederland en Vlaanderen bespreken de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied en de implicaties daarvan voor diagnostiek en interventies. De studiedag wordt afgesloten met een panelgesprek over de rol van diagnostiek in het realiseren van onderwijs en zorg op maat voor elk kind.

U kan hier enkele foto-impressies van deze studiedag bekijken

download

 

GarantDatum

Woensdag 8 februari 2017

Organisator

Vlaamse Vereniging voor School Psychologie (VVSP), in samenwerking met Thomas More, KU Leuven en Universiteit van Amsterdam

Locatie

Thomas More Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen.

Programma

8.45 u Onthaal met koffie, mogelijkheid tot bezoek infostanden uitgeverijen
9.30 u Welkomstwoord Patrick Lancksweerdt, VVSP
9.45 u Introductie op de studiedag en het handboek: Karine Verschueren (KU Leuven) en Helma Koomen (Universiteit van Amsterdam)
10 u Keynote: Handelingsgerichte diagnostiek in 2017: kansen en uitdagingen in praktijk en beleid door Noëlle Pameijer (schoolpsycholoog) en Hugo Van de Veire (VCLB Gent)
11 u Koffiepauze
11.30 u – 13 u Keuze uit vier parallelle sessies

Sessie 1
Rekenen (Hans van Luit, Universiteit Utrecht)
Lezen (Pol Ghesquière, KU Leuven & Aryan van der Leij, UvA)

Sessie 2
Motivatie (Nathalie Aelterman, U Gent)
Zelfconcept (Sofie Wouters, KU Leuven)

Sessie 3
Leervermogen (Wilma Resing, Universiteit Leiden)
Begaafde leerlingen (Maartje Wijnekus & Marianne Pluymakers, Universiteit van Amsterdam)

Sessie 4
Opvoeding en gezin (Hilde Colpin, KU leuven & Gisleen Rauws, KU Leuven en VCLB De Wissel)
Relaties tussen kinderen op school (Anouk van Dijk & Bram Orobio de Castro, Universiteit Utrecht)

13-13.45 u Middagpauze
13.45-15.15 u Keuze uit vier parallelle sessies

Sessie 1
Aandachtsprocessen (Dieter Baeyens, KU Leuven)
Executieve functies (Dieter Baeyens, KU Leuven en Mariëtte Huizinga, Vrije Universiteit Amsterdam)

Sessie 2
Taalontwikkeling en taalproblemen (Marjolijn van Weerdenburg, Radboud Universiteit Nijmegen)
Allochtone leerlingen (Fons Van de Vijver, Universiteit van Tilburg, Mark Schittekatte, & Johnny Fontaine, U Gent)

Sessie 3
Intelligentie (Wilma Resing, Universiteit Leiden)
Leerlingen met een licht verstandelijke beperking (Albert Ponsioen, Lucertis, & Bea Maes, KU Leuven)

Sessie 4
Didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten (Mirella van Minderhout, Bureau Mind)
Interacties tussen leerkrachten en individuele leerlingen (Jantine Spilt, KU Leuven)

15.25 u Panelgesprek: “Diagnostiek: een sleutel naar onderwijs en zorg op maat van elk kind?”
16.15 u Einde

Deelnameprijs

Eventueel extra!! Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context (Redactie: Karine Verschueren & Helma Koomen) aan 25 euro (18 hoofdstukken, 385 blz., winkelprijs: 34.90 €).

Studiedagprijs, inclusief koffie en lunch

VVSP-leden (excl. boek): 50 €
VVSP-leden (incl. boek): 75 €
Niet VVSP-leden (excl. boek): 70 €
Niet VVSP-leden (incl. boek): 95 €
Studenten (excl. boek): 25 €
Studenten (incl. boek): 50 €

Doelpubliek

De studiedag richt zich op: (school)psychologen, (ortho)pedagogen en bachelors die werkzaam zijn in de leerlingenbegeleiding (CLB, schoolbegeleidingsdiensten) en in het gewoon of buitengewoon/speciaal onderwijs, psychologen en pedagogen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, jeugdartsen, schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, en zorgverantwoordelijken die, in samenwerking met diagnostici, instaan voor een onderdeel van het diagnostisch proces of voor de implementatie van handelingsadviezen. Zowel basisonderwijs als secundair/voortgezet onderwijs komen aan bod.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Inschrijving is pas geldig na betaling via overschrijving.
Registratie voor de parallelsessies in volgorde van betaling tot de zalen volzet zijn!

Bereikbaarheid

 • Met het openbaar vervoer
  De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor uw persoonlijke routeplanning kunt u terecht op de website van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/routeplanner.

Routebeschrijving vanaf station Antwerpen-Berchem:
Neem tram nr 4 (richting Silsburg-Hoboken, perron 13) tot aan halte ‘Hemel’, daarna ongeveer 10 minuten stappen tot Molenstraat 8.
Voor meer details over deze route Klik hier

Routebeschrijving vanaf station Antwerpen-Centraal:
Er zijn verschillende tram, premetro- en busverbindingen tot aan haltes ‘Lange Leemstraat’ of  ‘Kasteelplein’, daarna ongeveer 10 à 15 minuten stappen tot Molenstraat 8.

Voor meer details over deze route Klik hier

Routebeschrijving vanaf station Antwerpen-Zuid:
Neem tram nr 24 (richting Schoonselhof-Silsburg) of bussen met nummers 1, 13 of 500 tot aan haltes ‘Bestorming’ of ‘Hemel’ of ‘Kasteelplein’, daarna ongeveer 10 minuten stappen tot Molenstraat 8.
Voor meer details over deze route Klik hier

 • Met de wagen
  Er is geen parkeermogelijkheid op Campus Sanderus. In de buurt van de campus is parkeren betalend. Voor meer informatie over parkeren in Antwerpen verwijzen we u graag door naar de parkeerwebsite van Stad Antwerpen.
 • Met de fiets
  Er is toegang tot de fietsenstalling in de kelder aan de ingang langs de Molenstraat.